อันตรายทางชีวภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์อันตรายทางชีวภาพ

อันตรายทางชีวภาพ (อังกฤษ: biological hazard) คือ อันตรายที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยทางชีวภาพ โดยทั่วไปหมายถึงสารหรือสิ่งซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต เช่น พืช หรือสัตว์ ส่วนมากมักจะสื่อถึงอันตรายในอาหารที่เกิดจากจุลินทรีย์ ชึ่งได้แก่ แบคทีเรีย, โปรโตซัว, หนอนพยาธิ และไวรัส อันตรายทางชีวภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมอาหาร เพราะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ จุลินทรีย์เหล่านี้จึงอาจติดมากับวัตถุดิบ, อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต, สิ่งแวดล้อมการผลิต และผู้ปฏิบัติต่ออาหาร ซึ่งสามารถถูกทำลาย หรือลดปริมาณโดยการใช้มาตรการควบคุมการผลิตที่เหมาะสม[1]

ในส่วนของยูนิโคด สัญลักษณ์อันตรายทางชีวภาพ คือรหัส U+2623 ()

อ้างอิง[แก้]

  1. วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 62 ฉบับที่ 195 พฤษภาคม 2557