ข้ามไปเนื้อหา

อัตราการส่งถ่ายข้อมูล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัตราการส่งถ่ายข้อมูล (อังกฤษ: Bandwidth) ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์อัตราการส่งถ่ายข้อมูล หมายถึงอัตราของข้อมูลสูงสุดที่สามารถส่งถ่ายได้ หรือ อัตราของข้อมูลที่ได้ส่งถ่ายจริงๆในเวลาหนึ่งๆ ผ่านอุปกรณ์เครือข่าย เช่น สายเคเบิลทองแดง การวัดอัตราการส่งถ่ายข้อมูลนั้น สามารถวัดได้ในหน่วย บิตต่อวินาที หรืออาจวัดเป็นเท่าๆของหน่วยนั้น เช่น กิโลบิตต่อวินาที เมกกะบิตต่อวินาที ฯลฯ

โปรดระวังว่าหนังสือที่เกี่ยวกับ


คำว่า Bandwidth ในภาษาอังกฤษอาจมีความหมายว่า ช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุ [1] โดยช่วงความถี่ของคลื่นวิทยุจะมีหน่วยเป็น Hertz แต่ว่า Bandwidth ที่มีความหมายถึงอัตราการส่งถ่ายข้อมูลนั้น จะใช้ในหน่วยของ บิตต่อวินาที หนังสือบางเล่มอาจะใช้คำว่า bit rate, channel capacity and throughput แทนคำว่า Bandwidth เพื่อป้องกันการสับสนจากกรณีนี้ เราสามารถมองคำว่า อัตราการส่งถ่ายข้อมูลได้ในแง่มุมต่อไปนี้

อัตราการส่งถ่ายข้อมูลสูงสุดที่มีสิทธิจะใช้[แก้]

ในเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อัตราการส่งถ่ายข้อมูลนั้นอาจใช้ในความหมายของการที่ข้อมูลได้ย้ายไปจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง และ สามารถนำข้อมูลที่ได้ขนถ่ายนั้นไปใช้ได้จริง ยกตัวอย่างเช่น การทดสอบอัตราการส่งถ่ายข้อมูล (อังกฤษ: Bandwidth Tests) หรือที่รู้จักกันในคำศัพท์ ทดสอบความเร็วเน็ต นั้นได้ทำการวัดข้อมูลที่ขนถ่ายไปจริงในอัตราสูงสุดที่สามารถขนส่งไปได้ในเวลาหนึ่งๆ

อ้างอิง[แก้]