อัครวิทย์ สุมาวงศ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อัครวิทย์ สุมาวงศ์ (เกิด 14 ธันวาคม พ.ศ. 2482) รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นบุตรของพระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทย์ สุมาวงศ์) กับคุณหญิงแฉล้ม มนูเวทย์วิมลนาท

การศึกษา[แก้]

 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พ.ศ. 2503)
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา (พ.ศ. 2504)
 • นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง – ขั้นสูง) ยูนิเวอร์ซิตี้คอลเลจ มหาวิทยาลัยลอนดอน (พ.ศ. 2511)
 • เนติบัณฑิตอังกฤษ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สำนักเกรส์อินน์ ลอนดอน (พ.ศ. 2512)
 • ประกาศนียบัตรกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย เปรียบเทียบ สถาบันกฎหมายอเมริกันและกฎหมายระหว่างประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2519)

รับราชการ[แก้]

 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนราธิวาส (26 พฤษภาคม 2514 – 31 มีนาคม 2515)
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช (1 เมษายน 2515 – 31 มีนาคม 2517)
 • หัวหน้ากองวิชาการ สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ (1 พฤษภาคม 2519 – 30 พฤศจิกายน 2520)
 • เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (22 พฤศจิกายน 2520 – 10 กุมภาพันธ์ 2523)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง (1 ธันวาคม 2520 – 1 กันยายน 2521)
 • รองเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ (2 กันยายน 2521 – 31 มีนาคม 2527)
 • ผู้พิพากษาศาลแพ่ง (1 เมษายน 2527 – 30 กันยายน 2528)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง (1 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2532)
 • ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ (1 ตุลาคม 2532 – 30 กันยายน 34)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ (1 ตุลาคม 2534 – 31 ตุลาคม 2536)
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา (1 พฤศจิกายน 2536 – 30 กันยายน 2540)
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา (1 ตุลาคม 2540 – 30 พฤศจิกายน 2540)
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง ประเทศกลาง (1 ธันวาคม 2540 – 30 กันยายน 2542)
 • อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 (1 ตุลาคม 2542 – 21 กุมภาพันธ์ 2543)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๐ ตอนที่ ๒๐๐ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๖
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๕ ตอนที่ ๒๐๑ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๑
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๘, ๗ มกราคม ๒๕๕๑
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๐๔ ตอนที่ ๒๖๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๓, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๐