อนุสรณ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อนุสรณ์ หมายถึง เครื่องระลึก หรือสิ่งที่เป็นที่ระลึกถึง เหตุการณ์ บุคคล เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต

ประเภทของสิ่งที่สร้างขึ้นหรือจัดทำเพื่อเป็นอนุสรณ์[แก้]

  • เครื่องประดับ เช่น เข็มกลัด
  • เหรียญที่ระลึกต่าง ๆ
  • หนังสือ เช่นหนังสืออนุสรณ์ หนังสือทำเนียบรุ่น หนังสือที่ระลึกในงานศพ
  • เพลง บทความ บทประพันธ์ ข้อเขียน ตราสัญลักษณ์ และเครื่องหมายต่าง ๆ
  • อาคาร สถานที่ เช่น อนุสรณ์สถาน สวนสาธารณะ โรงเรียน วัด เจดีย์ พิพิธภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง อื่น ๆ เช่นสะพาน ฯลฯ
  • อนุสาวรีย์
  • ฯลฯ

อนุสรณ์ อนุสรณ์สถาน และอนุสาวรีย์[แก้]

ในภาษาไทย คำทั้ง 3 คำ มักใช้ในความหมายเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ตามแต่ผู้มีดำริจัดสร้าง จะตั้งชื่อไว้ เช่น อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมา และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ จะมีลักษณะเป็นอนุสรณ์สถาน หรือ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ จะมีลักษณะเป็นอนุสาวรีย์ เป็นต้น

ดูเพิ่ม[แก้]