องค์ประกอบร่างกาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ในด้านสมรรถภาพทางกาย องค์ประกอบร่างกาย (อังกฤษ: body composition) ใช้อธิบายร้อยละของไขมัน กระดูก น้ำและกล้ามเนื้อในร่างกายมนุษย์[1] เนื่องจากเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อกินพื้นที่ในร่างกายมากกว่าเนื้อเยื่อไขมัน องค์ประกอบร่างกายและน้ำหนักเป็นตัวกำหนดส่วนที่ไม่ใช่ไขมันของร่างกาย (leanness) คนสองคนซึ่งเป็นเพศเดียวกันและมีน้ำหนักตัวเท่านั้นอาจดูต่างกันสิ้นเชิงเพราะมีองค์ประกอบร่างกายต่างกัน[2]

ความหนาแน่นของร่างกาย[แก้]

การประมาณค่าองค์ประกอบร่างกายที่แม่นยำที่สุดมาจากความหนาแน่นของร่างกายด้วยวิธีเข้าสมการความหนาแน่นเศษส่วน ซึ่งระบุว่าความหนาแน่นรวมของสารผสมที่มีสสารมากกว่าหนึ่งชนิด (ที่มีความหนาแน่นต่างกัน) สามารถคำนวณได้จากสัดส่วนและความหนาแน่นของสสารองค์ประกอบที่ทราบแต่ละชนิด สำหรับการหาค่าอค์ประกอบร่างกายมักสันนิษฐานว่าประกอบด้วยสี่สสารพื้นฐาน ("แบบจำลองสี่ส่วน") โดยมีสมการรูปทั่วไปดังนี้

[3]:262

โดยที่ = ความหนาแน่นของร่างกายรวม, = สัดส่วนของน้ำ, = สัดส่วนของไขมัน, = สัดส่วนของโปรตีน, = สัดส่วนของแร่ธาตุ, = ความหนาแน่นของน้ำ, = ความหนาแน่นของไขมัน, = ความหนาแน่นของโปรตีน, = ความหนาแน่นของแร่ธาตุ

ในสิ่งแวดล้อมห้องปฏิบัติการวิจัย ความหนาแน่นรวมของร่างกาย (Db) คำนวณได้จากมวลและปริมาตร (Db = มวล/ปริมาตร) สามารถหามวลของร่างกายได้โดยชั่งน้ำหนักของบุคคลบนตราชั่งง่าย ๆ ปริมาตรของร่างกายหาได้ง่ายที่สุดและแม่นยำที่สุดโดยการให้บุคคลจุ่มตัวลงในน้ำทั้งตัวและคำนวณปริมาตรของน้ำจากน้ำหนักของน้ำที่ถูกแทนที่ (โดย "การชั่งน้ำหนักใต้น้ำ") สัดส่วนของน้ำ โปรตีนและแร่ธาตุในร่างกายหาได้จากการทดสอบทางเคมีและการวัดทางรังสี (radiometric) ความหนาแน่นของน้ำ ไขมัน โปรตีนและแร่ธาตุสามารถวัดหรือกะประมาณเอาก็ได้ แล้วจัดเรียงสมการใหม่เพื่อแก้หาสัดส่วนของไขมัน (f) จากค่าอื่น

อ้างอิง[แก้]

  1. "composition of the body – FREE composition of the body information | Encyclopedia.com: Find composition of the body research". www.encyclopedia.com. สืบค้นเมื่อ 2016-01-10.
  2. "Body Composition Tests". www.heart.org. สืบค้นเมื่อ 2015-11-25.
  3. Siri William E (1956). "The gross composition of the body". Advances in Biological and Medical Physics. 4: 239–280. PMID 13354513.