ห้องกระจก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ห้องกระจกแห่งพระราชวังแวร์ซาย

ห้องกระจกแห่งพระราชวังแวร์ซาย (ฝรั่งเศส: Galerie des Glaces; อังกฤษ: Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนามเมื่อครั้งเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างด้วยตนเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกบานใหญ่ 17 บาน เมื่อเปิดออกจะเห็นสวนแวร์ซายอันสวยงาม