หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ (อังกฤษ: Perpetual bond) คือหุ้นกู้ที่ไม่มีกำหนดวันไถ่ถอน[1] สามารถถือครองได้ตลอดกาลจนกว่าบริษัทจะล้มเลิกกิจการหรือบริษัทใช้สิทธิ์ไถ่ถอน ทำให้ทางบัญชีสามารถบันทึกเงินก้อนนี้เป็นได้ทั้งเจ้าหนี้และ/หรือส่วนของเจ้าของ เนื่องด้วยหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ไม่มีกำหนดไถ่ถอน จึงมีความเสี่ยงสูง ทำให้ต้องมีการเสนออัตราดอกเบี้ยสูงกว่าหุ้นกู้แบบทั่วไปเพื่อจูงใจนักลงทุน บริษัทผู้ออกหุ้นกู้สามารถเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยตามงวดออกไปได้อย่างไม่มีข้อจำกัด แต่ระหว่างนี้จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญได้ การลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้จึงควรลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงเท่านั้น

ตัวอย่างของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ที่เก่าแก่ที่สุด คือหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ของ Dutch water board ซึ่งออกในปีค.ศ. 1648 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเยลเป็นผู้ถือ และยังคงจ่ายดอกผลจนถึงปัจจุบัน[2]

อ้างอิง[แก้]