หลอดเลือดแดงท้อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค
(Celiac artery)
Gray532.png
หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคและแขนงของมัน (หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคอยู่ตรงกลางภาพ)
Gray533.png
หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคและแขนงของมัน กระเพาะอาหารถูกยกขึ้น มองเทียบกับภาพด้านบน
ละติน truncus celiacus, truncus coeliacus, arteria celiaca
Gray's subject #154 603
มาจาก หลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนท้อง
แขนง หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารซ้าย
หลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก
หลอดเลือดแดงม้าม
เจริญมาจาก หลอดเลือดแดงวิเทลลีน
MeSH Celiac+Artery
Dorlands/Elsevier t_20/12825991

หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค (celiac artery) เป็นแขนงใหญ่แขนงแรกของหลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนท้อง (abdominal aorta) และแขนงจากหลอดเลือดแดงเอออร์ตาตรงกับตำแหน่งกระดูกสันหลังส่วนอกชิ้นที่ 12 (T12) ในมนุษย์ หลอดเลือดซิลิแอคเป็นหนึ่งในสามแขนงที่ออกมาทางด้านหน้าตรงกลางลำตัวจากหลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนท้อง (อีก 2 แขนงได้แก่ หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์มีเซนเทอริค (superior mesenteric artery) และหลอดเลือดแดงอินฟีเรียมีเซนเทอริค (inferior mesenteric arteries)

บริเวณที่เลี้ยง[แก้]

หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกระเพาะอาหาร ซึ่งแตกแขนงมาจากหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอค

หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคให้เลือดที่มีออกซิเจนสูงไปเลี้ยงตับ, กระเพาะอาหาร, หลอดอาหารส่วนท้อง, ม้าม และครึ่งบนของลำไส้เล็กส่วนต้นและตับอ่อน โครงสร้างทั้งหมดดังกล่าวในระยะเอ็มบริโอคือ foregut (เช่นเดียวกัน หลอดเลือดแดงซุพีเรียร์มีเซนเทอริคและหลอดเลือดแดงอินฟีเรียมีเซนเทอริคให้เลือดไปเลี้ยงโครงสร้างที่เจริญมาจาก midgut และ hindgut ในระยะเอ็มบริโอตามลำดับ สังเกตว่าทั้งสามแขนงที่แตกออกทางด้านหน้าจากหลอดเลือดแดงเอออร์ตาส่วนท้องนี้แตกต่างกันและทดแทนกันไม่ได้ แม้ว่าจะมีแขนงปลายเชื่อมต่อกันก็ตาม)

หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคเป็นแหล่งให้เลือดที่สำคัญ เพราะว่าแขนงที่เชื่อมต่อกันระหว่างหลอดเลือดใหญ่ที่เลี้ยงทางเดินอาหารทั้งสามนั้นไม่เพียงพอที่จะให้เลือดมาทดแทนกันได้ ดังนั้นหลอดเลือดนี้ไม่สามารถถูกอุดกั้นได้ การอุดตันของหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคจะทำให้โครงสร้างที่เลือดเลี้ยงไม่พอตายได้

แขนง[แก้]

หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคแตกออกเป็นแขนงใหญ่ 3 แขนง

หลอดเลือดแดง แขนง
หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารซ้าย (left gastric artery) แขนงหลอดอาหาร (esophageal branch) , แขนงตับ (hepatic branch)
หลอดเลือดแดงคอมมอนเฮปาติก (common hepatic artery) หลอดเลือดแดงพรอเพอร์เฮปาติก (proper hepatic artery) , หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารขวา (right gastric artery) , หลอดเลือดแดงแกสโตรดูโอดีนัล (gastroduodenal artery)
หลอดเลือดแดงม้าม (splenic artery) หลอดเลือดแดงดอร์ซัลแพนครีเอติก (dorsal pancreatic artery) , หลอดเลือดแดงกระเพาะอาหารสั้น (short gastric arteries) , หลอดเลือดแดงแกสโตรโอเมนทัลซ้าย (left gastro-omental artery)

หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคอาจให้แขนงหลอดเลือดแดงอินฟีเรียฟรีนิค (inferior phrenic arteries)

การระบาย[แก้]

หลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคเป็นหลอดเลือดแดงหลักเดียวที่เลี้ยงอวัยวะในระบบทางเดินอาหารส่วนท้องและไม่มีหลอดเลือดดำชื่อเดียวกัน

เลือดส่วนใหญ่ที่กลับออกมาจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร (รวมทั้งจากบริเวณที่หลอดเลือดแดงซิลิแอคให้แขนง) จะกลับออกไปที่ตับโดยผ่านระบบหลอดเลือดดำพอร์ทัล (portal venous system) เพื่อกระบวนการขจัดพิษ (detoxification) และกระบวนการอื่นๆ ภายในตับ ก่อนที่จะส่งเลือดไปยังการไหลเวียนเลี้ยงกาย (systemic circulation) โดยผ่านหลอดเลือดดำตับ (hepatic vein)

ในทางตรงข้ามการลำเลียงเลือดจาก midgut และ hindgut จะผ่านมาทางหลอดเลือดดำซุพีเรียร์มีเซนเทอริค (superior mesenteric vein) และหลอดเลือดดำอินฟีเรียมีเซนเทอริค (inferior mesenteric vein) ตามลำดับ เลือดดำไหลกลับจากหลอดเลือดแดงใหญ่ซิลิแอคอาจผ่านมาทางหลอดเลือดดำม้าม (splenic vein) ไปยังหลอดเลือดดำพอร์ทัล (hepatic portal vein) หรือผ่านทางสาขาเล็กๆ ของระบบหลอดเลือดดำพอร์ทัล

หลอดเลือดดำม้าม (splenic vein) ขนส่งบิลิรูบิน (bilirubin) ซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของฮีโมโกลบิน ไปยังตับเพื่อขับถ่ายออกทางท่อน้ำดี

ภาพอื่นๆ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]