เยื่อแขวนลำไส้

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เยื่อแขวนลำไส้
ภาคตัดแนวนอนของเยื่อบุช่องท้องในส่วนล่างของท้อง เยื่อบุช่องท้องและเยื่อแขวนลำไส้ทำเครื่องหมายด้วยสีแดง
ภาคตัดแนวตั้งของเยื่อบุช่องท้อง โพรงหลักระบายสีแดง ถุงโอเมนตัมระบายสีน้ำเงิน
รายละเอียด
ตัวระบุ
ภาษาละตินMesenterium
MeSHD008643
TA98A10.1.02.007
TA23740
FMA7144
อภิธานศัพท์กายวิภาคศาสตร์

เยื่อแขวนลำไส้ (อังกฤษ: mesentery เมซันเทรี) เป็นเยื่อบุช่องท้องสองทบที่ยึดลำไส้กับผนังท้อง คำว่า mesentery ใช้กับลำไส้เล็กและ mesenteric organ บางครั้งใช้หมายถึงเยื่อแขวนลำไส้ที่เหลือซึ่งรวมเยื่อแขวนลำไส้ใหญ่ (mesocolon) เยื่อแขวนไส้ติ่ง (mesoappendix) เยื่อแขวนไส้ใหญ่ส่วนคด (mesosigmoid) และเยื่อแขวนไส้ตรง (mesorectum) การจำแนกชนิดของมันเปลี่ยนเป็นอวัยวะหลังมีการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยลิเมอริค

การสอนดั้งเดิมอธิบายเยื่อแขวนลำไส้ใหญ่ว่าเป็นโครงสร้างแยกส่วนกับส่วนดังกล่าวทั้งหมด คือ เยื่อแขวนลำไส้ใหญ่ส่วนขึ้น ขวาง ลงและไส้ใหญ่ส่วนคด เยื่อแขวนไส้ติ่งและเยื่อแขวนไส้ตรง โดยที่มีที่เกาะปลายสิ้นสุดแยกกันเข้าผนังท้องหลัง ในปี 2555 หลังการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนอย่างละเอียด พบว่าเยื่อแขวนลำไส้ใหญ่เป็นโครงสร้างต่อเนื่องเดียวซึ่งตั้งต้นจากส่วนโค้งลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้เล็กส่วนกลาง (duodenojejunal flexure) และลากไประดับเยื่อแขวนไส้ตรงส่วนปลาย มโนทัศน์ที่ง่ายขึ้นนี้ทำให้มีความก้าวหน้าอย่างสำคัญในการผ่าตัดลำไส้ใหญ่และไส้ตรงแง่ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีความหมายต่อวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด กายวิภาคศาสตร์และการเจริญด้วย