หม่อมเจ้าทินทัต สุขสวัสดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หม่อมเจ้าทินทัต สุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าทินทัต.JPG

พระนาม หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2433
สิ้นชีพิตักษัย 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 (30 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
พระมารดา หม่อมแช่ม ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
หม่อม หม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
พระบุตร ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา
หม่อมราชวงศ์กานดาศรี ศุขสวัสดิ
หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์

ร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ (10 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463) ทรงเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดชกับหม่อมแช่ม ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา เสกสมรสกับหม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา

พระประวัติ[แก้]

หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ ประสูติเมื่อ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 เป็นพระโอรสพระองค์ที่ 1 ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดชกับหม่อมแช่ม ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา มีเจ้าพี่น้องร่วมมารดา 2 องค์ คือ

  1. หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิ
  2. หม่อมเจ้ารัตจันทร์ ศุขสวัสดิ

ต่อมาทรงได้รับราชการในกรมทหารม้า และได้เสกสมรสกับหม่อมผิว ธิดาของหลวงนิธิพิมล (พลอย วสุวัต) กับสุ่น ขณะมีพระยศเป็นร้อยตรี มีธิดาด้วยกัน 3 คน คือ

  1. ท่านผู้หญิงทินะประภา อิศรเสนา (2 มิถุนายน พ.ศ. 2460 – 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) สมรสกับศาสตราจารย์ ดร.กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา มีบุตรสองคน[1]
  2. หม่อมราชวงศ์กานดาศรี ศุขสวัสดิ์
  3. หม่อมราชวงศ์รุจีสมร สุขสวัสดิ์

ต่อมาได้เลื่อยศเป็นร้อยเอก ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารบกม้ากรุงเทพรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าทินทัต สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2463 ขณะมีชันษา 30 ปี[2]

พระอนุสรณ์[แก้]

ศาลาทินทัต[แก้]

ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2465 ตามพระประสงค์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดชเพื่อเป็นอนุสรณ์อุทิศประทานแก่ นายร้อยเอก หม่อมเจ้าทินทัต ศุขสวัสดิพระโอรส ตัวอาคารตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลจุฬาลงการณ์ มีลักษณะที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมล้ำสมัยในเวลานั้น กลมกลืนกับอาคารของโรงพยาบาล ต่อมาในพ.ศ. 2546 ศาลาทินทัต ได้รับการบูรณะซ่อมแซมเป็นอาคารสถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส์ โดยคงความงดงามของโครงสร้างเดิมไว้ เพื่อใช้ประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปัจจุบัน ศาลาทินทัต เป็นที่ตั้งของ แผนกอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับอุทิศร่างกายให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์

อ้างอิง[แก้]

  1. "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ดังนี้". สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7. 11 มิถุนายน 2556. สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2558.
  2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8