หมวดหมู่:IUCN ประเภท VI

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รวมบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่คุ้มครอง (Protected areas) ตามประเภท VI ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ประเภท VI เขตสงวนทรัพยากร (Managed Resource Protected Area): หมายถึงพื้นที่ที่ได้รับการพิทักษ์ที่มีจุดประสงค์หลักในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (sustainable)

ปัจจุบันหมวดหมู่นี้ไม่มีหน้าหรือสื่อใด