ข้ามไปเนื้อหา

หมวดหมู่:สถานที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถานที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์ ในที่นี้หมายถึงสถานที่ ๆ พระพุทธองค์เคยเสด็จไปหรือเคยประทับในสมัยพุทธกาลที่มีปรากฏหลักฐานในคัมภีร์พระไตรปิฏกหรืออรรถกถาเท่านั้น

ทั้งนี้ไม่รวมสถานที่ ๆ กลุ่มบุคคลในชั้นหลังกล่าวอ้างว่าเป็นสถานที่ ๆ พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับโดยไม่มีหลักฐานชั้นบาลี (พระไตรปิฏก) และอรรถกถา รับรอง ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่ ๆ กล่าวอ้างโดยไม่มีคัมภีร์รองรับมักเป็นตำนานพื้นบ้านที่แต่งขึ้นเพื่อเรียกศรัทธาของคนในชุมชน ซึ่งจะนำมาปะปนกับสถานที่เนื่องด้วยพระพุทธเจ้าที่ปรากฏในหลักฐานชั้นต้นไม่ได้

หน้าในหมวดหมู่ "สถานที่เนื่องด้วยพระพุทธองค์"

มีบทความ 22 หน้าในหมวดหมู่นี้จากทั้งหมด 22 หน้า รายการที่ปรากฏด้านล่างอาจไม่รวมการแก้ไขล่าสุด