หนังสือชี้ชวน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หนังสือชี้ชวน เป็นเอกสารที่บริษัทจัดการเป็นผู้ออกเพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนทราบ โดยมีที่ปรึกษาทางการเงินเป็นผู้ให้คำแนะนำในการจัดทำ มีหลายประเภทอาทิ

  • หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น
  • หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหุ้น[แก้]

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม[แก้]

แบ่งเป็น 2 ส่วน

  1. ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญที่ผู้ลงทุนควรทราบ
  2. ส่วนของข้อมูลโครงการ