สแตนด์บาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สัญลักษณ์ IEC 60417 ที่มักแสดงบนปุ่มสแตนด์บายของเครื่องใช้ไฟฟ้า
สัญลักษณ์ IEEE 1621 ที่มักแสดงบนปุ่มสแตนด์บายของคอมพิวเตอร์

สแตนด์บาย หรือ โหมดประหยัดพลังงาน (อังกฤษ: standby หรือ sleep mode) เป็นสถานะการทำงานพิเศษของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด ที่คล้ายกับการปิดเครื่อง แต่บางส่วนของระบบยังคงทำงานอยู่ ทำให้กินไฟน้อยกว่าปกติมาก และสามารถเปิดกลับมาทำงานเต็มที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อผู้ใช้ต้องการ โดยไม่ต้องรอทำการเปิดเครื่องใหม่แต่ต้น

อุปกรณ์ที่รองรับการสแตนด์บาย มักจะเป็นอุปกรณ์ที่รองรับการเปิดปิดระยะไกลผ่านรีโมต ซึ่งต้องมีการจ่ายไฟเลี้ยงวงจรรีโมตไว้ตลอดเวลาเพื่อให้ใช้รีโมตเปิดเครื่องได้ เช่นโทรทัศน์, เครื่องเสียง, หรือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เวลานานในการเปิดใหม่ เช่นคอมพิวเตอร์, หรือเป็นอุปกรณ์ที่ต้องการให้เปิดขึ้นมาอัตโนมัติเพื่อตอบสนองกับเหตุการณ์เฉพาะ เช่นโทรศัพท์มือถือ (เมื่อมีสายโทรเข้า)

เมื่อสแตนด์บายเครื่องใช้ไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะการเปิดเครื่องมักจะติดสว่างเป็นสีแดง (แทนที่จะเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงินตามปกติ), ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์มักจะใช้การกระพริบไฟเพื่อแสดงสถานะสแตนด์บายแทนการเปลี่ยนสี