สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์

สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์
สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม
ครองราชย์พ.ศ. 2202-พ.ศ. 2203 รวม 1 ปี
รัชกาลก่อนหน้าสุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์
รัชกาลถัดไปสุลต่านมูฮัมหมัด อาลี
ราชวงศ์โบลเกียห์
พระราชบิดาสุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์
สวรรคตพ.ศ. 2203

สุลต่านอับดุล จาลิลุล จับบาร์ (อังกฤษ: Abdul Jalilul Jabbar) เป็นพระราชโอรสของ สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์ ทรงขึ้นครองราชย์เป็น สุลต่านแห่งบรูไนดารุสซาลาม เมื่อ พ.ศ. 2202 ครองราชย์ต่อจาก สุลต่านอับดุล จาลิลุล อัคบาร์ พระราชบิดาพระองค์ และสวรรคตในปีถัดมา คือ พ.ศ. 2203 สุลต่านมูฮัมหมัด อาลี พระราชโอรสพระองค์ จึงขึ้นครองราชย์ต่อจากพระองค์ต่อไป