สุลต่านสุไลยมาน ชาห์ที่ 1

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สุลต่านสุไลยมาน ชาห์ที่ 1
สุลต่านแห่งรัฐเกอดะฮ์
ครองราชย์ค.ศ. 1373-1423
ก่อนหน้าอิบราฮิม ชาฮ์แห่งเกอดะฮ์
ถัดไปอะตาอุลลอฮ์ มูฮัมมัด ชาฮ์ที่ 1 แห่งเกอดะฮ์
พระราชบุตรอะตาอุลลอฮ์ มูฮัมมัด ชาฮ์ที่ 1 แห่งเกอดะฮ์
ตุนกู มันซูร์
ตุนกู มูฮัมมัด จีวา
ราชวงศ์รัฐเกอดะฮ์
พระราชบิดาอิบราฮิม ชาฮ์แห่งเกอดะฮ์
พระราชมารดาตุนกู มาลา
สวรรคต2 สิงหาคม ค.ศ. 1423
อิสตานาบากินดา, โกตาเซอปูติฮ์
ฝังพระศพสุสานหลวงโกตาเซอปูติฮ์
ศาสนาอิสลามนิกายซุนนี

สุลต่านสุไลยมาน ชาห์ที่ 1 เป็นสุลต่านองค์ที่ 7 ของรัฐเกอดะฮ์ พระองค์ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1373-1422 พระองค์ขึ้นครองราชย์ต่อจากสุลต่าน อิบราฮิม ชาห์ แห่งเกอดะฮ์