ข้ามไปเนื้อหา

สำนักพิมพ์เพื่อนดี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สำนักพิมพ์เพื่อนดี เป็นสำนักพิมพ์ในประเทศไทย เน้นหนังสือนวนิยายเป็นหลัก นวนิยายที่ตีพิมพ์มักเคยลงในนิตยสารผู้หญิง อย่างเช่น สกุลไทย สำนักพิมพ์ได้ปิดกิจการ เมื่อ พ.ศ. 2565

ผลงานของนักเขียนที่ได้ตีพิมพ์[แก้]

 • กฤษณา อโศกสิน ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Groove และ แสงดาว
 • พงศกร ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Groove
 • มาลา คำจันทร์ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Groove
 • ชูวงศ์ ฉายะจินดา ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ แสงดาว และ ออกปกทำมือของเพจดังจินดา
 • โสภาค สุวรรณ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ บูรพาสาส์น
 • ว.วินิจฉัยกุล ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Happy Banana ในอดีตเคยตีพิมพ์กับ สำนักพิมพ์ อรุณ
 • ม.มธุการี ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Groove
 • ศรีฟ้า ลดาวัลย์ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Groove และ แสงดาว
 • พินธุนาถ ได้มีการตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Postbook
 • วัตตรา และ กานติมา ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ แสงดาว
 • เข็มพลอย ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ เป็นหนึ่ง
 • อาริตา และ กันยามาส ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ แสงดาว
 • นราวดี ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ แสงดาว
 • วราภา ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ แสงดาว
 • นิดา ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ แสงดาว
 • ศุภร บุนนาค ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่ในเพจ ศุภร บุนนาค
 • ฟารุต ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ สถาพร
 • แพรณัฐ ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ สถาพร
 • ดวงตะวัน ปัจจุบันได้ตีพิมพ์ใหม่กับ สำนักพิมพ์ Dbook
 • จินตกัญญา
 • ราชศักดิ์
 • กนกวลี พจนปกรณ์
 • ทัศนัย
 • เพ็ญแข วงศ์สง่า
 • สีสวลี
 • สันติธร วินิจฉัยกุล
 • ลดาวัลย์ กมลาศน์
 • ดวงใจ
 • นุสมล
 • อุรุดา โควินท์
 • นายา
 • แขคำ ปัณณศักดิ์

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]