ข้ามไปเนื้อหา

สารระบุความผิดพลาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ข้อความระบุความผิดพลาดบนเครื่องคิดเลข

สารระบุความผิดพลาด คือข้อมูลที่แสดงขึ้นเมื่อเกิดสภาวะที่ไม่คาดคิด มักเกิดบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ บนระบบปฏิบัติการสมัยใหม่ที่มีส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้ (GUI) ข้อความระบุความผิดพลาดมักแสดงในรูปกรอบสนทนา (dialog box) ข้อความระบุความผิดพลาดใช้เมื่อต้องการให้ผู้ใช้เข้าแทรกแซง เพื่อบ่งบอกว่าการปฏิบัติการที่ต้องการประสบเหตุล้มเหลว หรือแจ้งเตือน (เช่นเตือนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ว่าพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์กำลังจะหมดลง) ข้อความระบุความผิดพลาดสามารถพบได้กว้างขวางในวงการคอมพิวเตอร์ และเป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ หรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การออกแบบข้อความระบุความผิดพลาดที่เหมาะสมเป็นประเด็นสำคัญต่อการใช้และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์