สารบัญแฟ้มทือโก 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สารบัญแฟ้มทือโก 2 (Tycho-2 Catalogue) เป็นสารบัญแฟ้มดาวฤกษ์ที่รวบรวมดาวฤกษ์ไว้มากถึงกว่า 2.5 ล้านดวง[1] สารบัญแฟ้มนี้รวบรวมข้อมูลทั้งตำแหน่ง การเคลื่อนที่เฉพาะ และโชติมาตรของดาวทั้งสิ้น 2,539,913 ดวง สำหรับดาวคู่นั้นโดยทั่วไปจะถูกบันทึกแยกจากกันชัดเจนถ้าระยะห่างจากกันมากกว่า 0.8 พิลิปดา ในขณะที่ในสารบัญแฟ้มทือโกเดิมจะแยกเฉพาะที่ห่างจากกันมากกว่า 2 พิลิปดา ในรายการนี้ประกอบด้วย 99% ของดาวฤกษ์ที่โชติมาตรปรากฏถึงอันดับ 11 และ 90% ของดาวฤกษ์ถึงอันดับ 11.5

ข้อมูลขนาดและตำแหน่งที่ใช้ในการสร้างสารบัญแฟ้มถูกรวบรวมโดยดาวเทียมฮิปปาร์โคสขององค์การอวกาศยุโรป โดยใช้ข้อมูลการสังเกตจากอุปกรณ์ยืนยันสภาพและควบคุมอุปกรณ์สังเกตการณ์เสริมของดาวเทียมฮิปปาร์โคส เช่นเดียวกับสารบัญแฟ้มทือโก แต่สารบัญแฟ้มทือโก 2 ใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพขั้นสูงกว่าและมีการทำการวิเคราะห์ซ้ำโดยเสริมด้วยข้อมูลจากสารบัญแฟ้มอื่น ๆ ด้วย จึงค่อนข้างเที่ยงตรงกว่าสารบัญแฟ้มทือโกเดิม และยังมีดาวเพิ่มอีกจำนวนมาก

ความเที่ยงตรงเฉลี่ยโดยรวมของตำแหน่งดาวอยู่ที่ความคลาดเคลื่อนประมาณ 60 มิลลิพิลิปดา เนื่องจากมีการครอบคลุมถึงดาวที่จางกว่าซึ่งสังเกตได้ยากกว่า ความเที่ยงตรงเฉลี่ยจึงแย่กว่าสารบัญแฟ้มทือโกเดิมซึ่งมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ 25 มิลลิพิลิปดา[2] สำหรับดาวฤกษ์ที่สว่างกว่าอันดับ 9 จะมีความเที่ยงตรง 7 มิลลิพิลิปดา ซึ่งพอ ๆ กับสารบัญแฟ้มทือโกเดิม แต่สำหรับดาวจาง ๆ จะมีความเที่ยงตรงมากกว่า

อ้างอิง[แก้]

  1. Høg, E. (2000). "The Tycho-2 Catalogue of the 2.5 million brightest stars". Astronomy & Astrophysics. 355: L27–L30. Bibcode:2000A&A...355L..27H.
  2. Høg, E. (1997). "The Tycho Catalogue". Astronomy & Astrophysics. 323: L57–L60. Bibcode:1997A&A...323L..57H.