สมัยเอลิซาเบธ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมัยเอลิซาเบธ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1
ค.ศ. 1558–ค.ศ. 1603
ก่อนหน้า สมัยทิวดอร์
ตามด้วย สมัยสจวต
กษัตริย์ พระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1
ประวัติศาสตร์ - ยุคสมัย - กษัตริย์

สมัยเอลิซาเบธ หรือ สมัยพระราชินีนาถเอลิซาเบธ (อังกฤษ: Elizabethan era) เป็นระยะเวลาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แห่งอังกฤษ ระหว่างปี ค.ศ. 1558 ถึงปี ค.ศ. 1603 เป็นสมัยที่ถือกันว่าเป็นยุคทองในประวัติศาสตร์อังกฤษ เป็นสมัยสูงสุดของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอังกฤษ ที่เห็นได้จากผลงานอันรุ่งเรืองทางโคลงกลอน วรรณคดี การละคร ของ วิลเลียม เชกสเปียร์ และนักประพันธ์คนอื่นๆ ลักษณะของละครมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่ต่างจากสมัยก่อนหน้านั้น นอกจากนั้นยังเป็นยุคที่มีการเดินทางไปสำรวจที่ต่างๆ ในต่างประเทศ และการการปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์ เริ่มเข้ามามีบทบาทในอังกฤษ

สมัยเอลิซาเบธเป็นสมัยที่ถือกันว่าเป็นสมัยที่ดีเด่นเพราะเป็นสมัยที่ดีกว่าสมัยก่อนหน้าและหลังจากนั้น เป็นสมัยที่บ้านเมืองมีความสงบสุขหลังจากการปฏิรูปศาสนาที่ประเทศอังกฤษ, ความขัดแย้งระหว่างนิกายโปรเตสแตนต์กับโรมันคาทอลิก และความขัดแย้งระหว่างรัฐสภาแห่งอังกฤษกับพระมหากษัตริย์ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 นอกจากนั้นเศรษฐกิจของอังกฤษในระหว่างนั้นก็อยู่ในสภาพที่ดีกว่าประเทศอื่นๆ ในยุโรป

ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาอิตาลีมาสิ้นสุดลง ฝรั่งเศสก็มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางศาสนาที่เพิ่งมาจบลงในปี ค.ศ. 1598 หลังจากการออกพระราชกฤษฎีกาแห่งนองซ์ ความขัดแย้งระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสที่มีมาหลายร้อยปีก็มาสิ้นสุดลงเกือบทั้งสิ้นในสมัยนี้ อังกฤษในรัชสมัยของพระราชินีนาถเอลิซาเบธเป็นสมัยที่รัฐบาลมีความเข้มแข็งซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูปในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรีที่ 7 และ พระเจ้าเฮนรีที่ 8 เศรษฐกิจรุ่งเรืองขึ้นจากเส้นทางค้าขายระหว่างอังกฤษและอเมริกา

แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในสมัยนี้คือสเปนผู้เป็นคู่แข่งสำคัญของอังกฤษ, ยุโรปและอเมริกา ความขัดแย้งที่ขยายตัวจนเป็นสงครามอังกฤษ-สเปน ค.ศ. 1585 ระหว่างปี ค.ศ. 1585 ถึงปี ค.ศ. 1604 เมื่อพระเจ้าฟิลลิปที่ 2 แห่งสเปนพยายามรุกรานอังกฤษโดย กองทัพเรืออาร์มาดา (Spanish Armada) ค.ศ. 1588 แต่ก็ทรงได้รับความพ่ายแพ้อย่างยับเยิน แต่อังกฤษเองก็มิได้มีความสำเร็จในความพยายามที่จะรุกรานสเปนในปี ค.ศ. 1589 สเปนหันไปสนับสนุนโรมันคาทอลิกไอร์แลนด์ในสงครามกองโจรต่อต้านอังกฤษ การใช้ทุนทรัพย์ในการต่อสู้กับสเปนและแพ้หลายครั้งเป็นผลทำให้เศรษฐกิจเสื่อมโทรมลง ปัญหาการยึดครองอาณานิคมและการควบคุมเส้นทางการค้าขายมิได้ลงเอยจนกระทั่งการลงนามในสนธิสัญญาลอนดอน ค.ศ. 1604 ปึหนึ่งหลังจากที่พระราชินีนาถเอลิซาเบธเสด็จสวรรคต

ดูเพิ่ม[แก้]