สถานีย่อย:พระพุทธศาสนา/ธรรมะน่ารู้/เก็บบทความ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เนื้อหา กล่องบทความเก็บเพชรจากพระโอษฐ์ ใน สถานีย่อย:พระพุทธศาสนา

เนื้อหาประจำวันพระแรม 1 ค่ำ เดือน 88 พ.ศ.2553 (วันเข้าพรรษา)[แก้]

วิวาทํ ภยโต ทิสฺวา อวิวาทญฺจ เขมโต
สมคฺคา สขิลา โหถ เอสา พุทธานุสาสนีติ
"ท่านทั้งหลาย จงเห็นความวิวาทโดยความเป็นภัย
และความไม่วิวาทโดยความปลอดภัยแล้ว
เป็นผู้พร้อมเพรียงประนีประนอมกันเถิด
นี่เป็นพระพุทธานุศาสนี..."
— พระพุทธเจ้าพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑ พุทธาปทานที่ ๑
พระไตรปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน พุทธาปทานที่ ๑


เนื้อหาวันเข้าพรรษา 2552[แก้]

...มีแต่ "ทุกข์" เท่านั้นที่เกิดขึ้น มีแต่ "ทุกข์" เท่านั้นที่ตั้งอยู่ มีแต่ "ทุกข์" เท่านั้นที่ดับไป
นอกจาก "ทุกข์" แล้ว...
...ไม่มีอะไรเกิด และไม่มีอะไรดับ
— วชิราภิกษุณี พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วชิราสูตรที่ ๑๐
พระไตรปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค วชิราสูตรที่ ๑๐

เนื้อหาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 - เมษายน พ.ศ. 2552[แก้]

ลาโภ อลาโภ ยโส อยโส จ นินฺทา ปสํสา จ สุขํ จ ทุกขํ
เอเต อนิจฺจา มนุเชสุ ธมฺมา มา โสจิ กึ โสจสิ โปฏฺฐปาท
"ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ
นินทา สรรเสริญ สุข และทุกข์
สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมดาในหมู่มนุษย์ ไม่มีความเที่ยงแท้แน่นอน
อย่าเศร้าโศกเลย ท่านจะโศกเศร้าไปทำไม..."


เนื้อหาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 - มกราคม พ.ศ. 2552[แก้]

กยิรา เจ กยิราเถนํ
"จะทำสิ่งใด ควรทำให้จริง"

เนื้อหาวันพระแรม 8 ค่ำ​เดือน 6 พ.ศ.2551 (วันอัฏฐมีบูชา)[แก้]

โสจนฺติ ชนา มมายิเต

"โลกโศกเศร้า เพราะความยึดมั่นว่า เป็นของเรา"

เนื้อหาประจำวันพระ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พ.ศ. 2551[แก้]

สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินิเวสาย

"สรรพสิ่งทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น"