สงครามโลกครั้งที่สาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
การทำลายล้างด้วยนิวเคลียร์มักเกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สาม

สงครามโลกครั้งที่สาม (อังกฤษ: World War III หรือ Third World War; มักย่อเป็น WWIII) เป็นสงครามสมมุติต่อจาก สงครามโลกครั้งที่สอง (1939-1945) เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง สงครามโลกครั้งที่สอง การเริ่มต้นสงครามเย็นและพัฒนาการ การทดสอบและการใช้อาวุธนิวเคลียร์ มีการคาดคะเนอย่างกว้างขวางว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งต่อไป ข้าราชการทหารและพลเรือนทำนายและวางแผนสงครามครั้งนี้ มโนทัศน์มีตั้งแต่การใช้อาวุธนิวเคลียร์อย่างจำกัดไปจนถึงการทำลายโลกทั้งใบ

ดูเพิ่ม[แก้]