ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
มูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ
ชื่ออังกฤษCentre for Health Equity Monitoring Foundation,
ที่อยู่173/113 หมู่ที่ 7 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์/โทรสาร 055-261109
วันก่อตั้งพ.ศ. 2541
ประธานมูลนิธิศ.ดร.นพ.ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย
เว็บไซต์[1]

ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นศูนย์วิจัยด้านดัชนีความเป็นธรรมทางการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเป็นหน่วยงานอิสระในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันได้รับการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ(มศธส.) สำนักงานตั้งอยู่ที่ 173/113 หมู่ที่ 7 ถนนพิษณุโลก-นครสวรรค์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ประวัติ[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อปี พ.ศ. 2526 ที่เมืองอัลมาเตอ (ประเทศคาซัคสถานในปัจจุบัน) องค์การอนามัยโลกได้ให้คำประกาศสุขภาพดีถ้วนหน้า โดยเน้นความสำคัญเรื่องความเป็นธรรม (Equity) ของการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและความเป็นธรรมของสถานะสุขภาพของประชาชนทุกคน โดยไม่แยกฐานะทางสังคม แต่เนื่องจากความยากของการประเมินความเป็นธรรมอย่างเป็นระบบ ทำให้คำประกาศนี้ยังไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีนัก มหาวิทยาลัยนเรศวรจึงให้ความสำคัญกับปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชน ซึ่งควรได้รับการดูแลเอาใจใส่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ศธส.) ในปี พ.ศ. 2541 โดยให้เป็นหน่วยงานอิสระในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ต่อมานายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดพิษณุโลก ได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์[แก้]

การจัดตั้งศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ศธส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิจัยค้นหาดัชนีความเป็นธรรมทางสุขภาพในแง่มุมต่างๆ และทดสอบความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการนำไปใช้ประโยชน์ได้ของดัชนีเหล่านั้น สร้างเครือข่าย ส่งเสริมการวิจัยและการใช้ประโยชน์จากดัชนีความเป็นธรรมทางสุขภาพกับนักวิชาการสาขาต่างๆ และกับผู้วางแผนนโยบายสาธารณสุขและนโยบายสาธารณะในหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นศูนย์ข้อมูลและเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของความเป็นธรรมทางสุขภาพในประเทศไทย.

ในการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ(มศธส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อ บริหารจัดการและสร้างองค์ความรู้ด้านความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม สนับสนุนให้สังคมและกลุ่มต่างๆ ในระบบสุขภาพสร้างความตื่นตัวแก่สังคมด้วยกิจกรรมติดตาม ความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม ส่งเสริมและฝึกอบรมให้เกิดผู้มีความรู้ความชำนาญในการติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพและสังคม ร่วมมือหรือดำเนินการให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรอื่นๆ เพื่อการวิจัยค้นคว้า การศึกษา และการสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด ฯลฯ


ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]