วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ (Water Resources Engineering) หรือ วิศวกรรมแหล่งน้ำ (Hydralics Engineering) เป็นวิชาเอกย่อยของวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวข้องกับ การไหลและ การเคลื่อนที่ ของน้ำเป็นหลัก โดย จะอาศัย ความรู้ทางด้าน กลศาสตร์ และแรงโน้มถ่วง ในการคำนวณเพื่อหา การเคลื่อนทีและพฤติกรรมต่างๆของน้ำ ซึ่งสามารถนำไปเป็นเนื้อหาในการออกแบบของ สะพาน เขื่อน ทางน้ำเปิด หรือวิศวกรรมด้านสุขาภิบาล และ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมแหล่งน้ำ เป็นวิชาที่สามรถนำ หลักการ กลศาสตร์ของไหล ไปใช้ในการแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับ การเก็บรวบรวมการ จัดเก็บข้อมูล การควบคุม การขนส่ง การควบคุม การวัด หรืออื่นๆ ซึ่งนับว่ามีประโยชน์อย่างมาก ในโลกปัจจุบันทีร่มีการใช้ทรัพยาการน้ำอย่างสิ้นเปลือง

ประวัติ[แก้]

เดิมที่นั้น วิศวกรรมด้านแหล่งน้ำนั้นถูกนำมาใช้กับพืชผลทางการเกษตรซึ่งใช้แพร่หลายในแถบ ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา การควบคุมและส่งถ่ายทรัพยากรจำพวก น้ำนั้นมีมานานนับพันปีแล้ว ซึ่งหนึ่งใน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น คือ water clock (นาฬิกาน้ำ) โดย เริ่มใช้เมื่อ 2000 ปีก่อน คริสศักราช ..อีกทั้งยังมี [Qanat] ซึ่งเป็นอุปกรณ์ ในการส่งถ่ายน้ำจากอีกที่ไปอีกที่ของ พวก เปอร์เซีย ซึ่งคล้ายๆกับ ระบบน้ำ Turpan Turpan water system ที่อยู่ใน ยุคจีนโบราณ หรือ คลองถ่ายน้ำ ที่ ประเทศ เปรู

ในยุค จีนโบราณ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนา ทางด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำเป็นอย่างมาก วิศวกรของจีนได้ทำกรสร้าง คลองส่งน้ำขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการส่งถ่ายน้ำซึ่งยังได้พัฒนาไว้ให้เรือสามารถผ่าน ได้ด้วย ซึ่งนาย Sunshu Ao ถูกขนานนามให้เป็น วิศวกรด้านแหล่งน้ำชาวจีนคนแรก ซึ่ง วิศวกรด้านแหล่งน้ำที่สำคัญอื่นๆก็มีนาย Ximem Bao ซึ่งเป็นผู้ทดสอบการขนถ่ายน้ำขนาดใหญ่ ในช่วงปี 481 -221 ก่อนคริสศักราช