วิทยาลัยครูหลวงพระบาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง (ลาว: ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ) เป็นวิทยาลัยครูแห่งแรกในภาคเหนือของประเทศลาว รับนักเรียนจากแขวงต่าง ๆ ในภาคเหนือ คือ แขวงพงสาลี หลวงน้ำทา บ่อแก้ว อุดมไซ ไชยบุรี และหลวงพระบาง มีสี่แขนงวิชาคือ ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สังคมศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ สอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาตรีต่อเนื่อง ในอนาคตจะเปิดการศึกษาในระดับปริญญาโท