วิทยาลัยการอาชีพเทิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เรียนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำด้านอาชีพ
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thoeng Industrail and Community Education College
อักษรย่อ วก.เทิง
ประเภท วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

วิทยาลัยการอาชีพเทิง ตั้งอยู่เลขที่ 191 หมู่ 15 ถนนพิศาล ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 บนที่ดินสาธารณประโยชน์ของสภาตำบลเวียงและที่ดินราชพัสดุโรงเรียนเทิง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ มีพื้นที่รวม ประมาณ 50 ไร่ สถานศึกษาแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสู่สังคม โดยได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในขณะนั้น ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ ผู้ประกอบการ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ในการประสานงานในการจัดตั้งและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยเปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และหลักสูตรระยะสั้นอื่น ๆ

สาขาวิชาที่เปิดสอน[แก้]

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ[แก้]

สาขาบริหารธุรกิจ
 • การบัญชี
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาช่างยนต์
 • สาขาช่างก่อสร้าง
 • สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาช่างกลโรงงาน
 • สาขาช่างเชื่อมโลหะ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง[แก้]

สาขาบริหารธุรกิจ
 • การบัญชี
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาช่างอุตสาหกรรม
 • สาขาช่างยนต์
 • สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียงภาพ[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]