วิกิพีเดีย:เสนอบทความคุณภาพ/การค้นหาแบบทวิภาค

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การค้นหาแบบทวิภาค[แก้]

  1. ปิดการเสนอว่าผ่านได้เมื่อผ่านเกณฑ์ทุกข้อ (อาจรอข้อเสนอแนะเพิ่มอีกเล็กน้อย)
  2. ระยะเวลาการปรับปรุงแล้วแต่ผู้เขียนกับผู้ทบทวนหลักตกลงกัน
  3. หากไม่มีการตอบสนองเพียงพอโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใน 7 วันให้ปิดอภิปรายเป็นไม่ผ่าน
  4. ผู้ใช้มีบัญชีทุกคนร่วมเสนอแนะและทบทวนได้ ผู้ทบทวนหลักขอให้ทำความเข้าใจเกณฑ์ให้ดี
  5. ผู้เขียนหลักไม่ควรทบทวนงานของตนเอง ผู้เสนอแนะอาจช่วยแก้ไขได้แต่ไม่ควรมากเกินไป
เสนอชื่อโดย Amxxch (คุย)

รายการตรวจ[แก้]

เกณฑ์บทความคุณภาพ ผลการประเมิน
1ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม X mark.svg
1ข) ภาษาและโครงสร้าง X mark.svg
1ค) ลำดับ X mark.svg
1ง) ศัพท์เฉพาะวงการ X mark.svg
1จ) คู่มือการเขียน X mark.svg
1ฉ) เนื้อหาสมบูรณ์ X mark.svg
2ก) แหล่งอ้างอิงครบ X mark.svg
2ข) ไม่เป็นงานต้นฉบับ X mark.svg
3ก) เล่าแง่มุมหลัก X mark.svg
3ข) ไม่นอกประเด็น X mark.svg
4) เป็นกลาง X mark.svg
5) เสถียรภาพ X mark.svg
6) ภาพ (ถ้ามี) X mark.svg

ผู้ทบทวนหลัก: (ลงชื่อผู้ทบทวนหลักที่นี่)

เสนอแนะการปรับปรุง[แก้]

  1. น่าจะสร้างหน้าบทความในคำเฉพาะทางแทนที่คำที่แนบลิงก์หน้าภาษาอังกฤษ--Sry85 (คุย) 20:37, 11 เมษายน 2566 (+07)ตอบกลับ[ตอบกลับ]