วิกิพีเดีย:สภากาแฟ/อภิปราย/ขอความเห็นเรื่องร่างจรรยาบรรณจากส่วนกลาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
หน้านี้เป็นหน้าอภิปรายในวิกิพีเดียภาษาไทย

ทางวิกิมีเดียส่วนกลางขอความร่วมมือผมให้โพสต์ข้อความต่อไปนี้ครับ

เรายินดีที่จะแบ่งปันฉบับร่างจรรยาบรรณสากล (UCoC) ซึ่งคณะกรรมการทรัสตีของมูลนิธิวิกิมีเดียเสนอให้มีขึ้นในปีนี้ เพื่อให้ทบทวนและมีผลป้อนกลับ การอภิปรายจะเปิดถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 (ดูที่ meta:Universal Code of Conduct/Draft review/th)

คณะกรรมการร่าง UCoC ต้องการทราบว่าร่างส่วนใดที่คุณคัดค้านหรือเป็นอุปสรรคต่องานของคุณ อะไรที่ยังขาดหายไปจากร่างนี้ คุณชอบส่วนไหน และอะไรบ้างที่ยังปรับปรุงได้อีก

กรุณาเข้าร่วมการสนทนาและแบ่งปันอีเมลนี้กับผู้อื่นที่อาจสนใจเข้าร่วมด้วยเช่นกัน หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครการ UCoC ดูที่หน้า meta:Universal Code of Conduct และ FAQ บนเมทา

ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความสนใจและการมีส่วนร่วม

--Horus (พูดคุย) 14:26, 10 กันยายน 2563 (+07)