วิกิพีเดีย:สถิติ/ชั้นวางหนังสือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
163 เล่ม
1 ชั้น

                                       
                                     
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
คู่มือการใช้งาน[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

Usage[แก้]

To insert this chart, use the text {{วิกิพีเดีย:สถิติ/ชั้นวางหนังสือ}}

Its main use is on the page Wikipedia:Size in volumes

การคำนวน[แก้]

  • อัปเดตจำนวนคำต่อบทความที่ได้มาจากพิเศษ:สถิติ (ที่นับแบบเดียวกับภาษาอังกฤษหรือที่จริงเป็นจำนวนประโยค) ที่ วิกิพีเดีย:สถิติ/ชั้นวางหนังสือ/คำต่อบทความ
  • ขณะนี้คำนวนได้: 163 เล่ม
  • คำต่อบทความ: 639.34643 คำ/บทความ
    • คำนวนด้วย จำนวนคำจากพิเศษ:สถิติ (≈ 98,000,000 คำ)/จำนวนบทความ (162,918 บทความ) = 639.34643
    • ความหมายของ "คำ" ในมีเดียวิกิ สำหรับภาษาไทยต่างจากภาษาอังกฤษ
  • จำนวนอักษรต่อคำ: 15 อักษร/คำ
  • จำนวนอักษรทั้งหมดในหน้าเนื้อหา: 1.463003488×10^9 ตัวอักษร
  • สมมติว่ามีการพิมพ์วิกิพีเดียเป็นเล่ม ขนาดสูง 25 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ประกอบไปด้วยกระดาษ 500 แผ่น พิมพ์ 2 หน้าต่อแผ่น หนึ่งหน้ามี 2 คอลัมน์ หนึ่งคอลัมน์มี 80 บรรทัด 60 ตัวอักษรต่อบรรทัด (นับเผื่อสระบน–ล่าง ตามแบบอักษรไทย) ดังนั้นหนึ่งเล่มจะได้ 9,600,000 ตัวอักษร หรือ 600,000 ประโยคภาษาไทย เป็น 938.45835660645 บทความ (ไม่นับการใส่ภาพ)

หน้าที่เกี่ยวข้อง[แก้]

Maths articles[แก้]

Source: en:User:Tompw/bookshelf/mathematics (no longer updated as of 2015)

Other languages[แก้]