วิกิพีเดีย:วิซาร์ดบทความ/เรื่อง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิซาร์ดบทความวิกิพีเดีย
เรื่อง

คุณต้องเข้าใจเสียก่อนว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรม เพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับเนื้อหาที่ไม่เป็นสารานุกรม เนื้อหาดังกล่าวจะถูกปฏิเสธ

ทิป: เรื่องที่มักมีปัญหาได้แก่ชีวประวัติบุคคล รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ สถานที่ในท้องถิ่น

เรื่องที่เขียนไม่ได้:


เรื่องที่มีกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่ไม่มีส่วนได้เสีย สันนิษฐานได้ว่าเขียนเรื่องนั้นเป็นบทความได้
สำหรับสารสนเทศเพิ่มเติม กรุณาดู แนวทางของเราว่าด้วยความโดดเด่นฉันได้ตรวจสอบดูแล้ว เรื่องที่ฉันกำลังจะเขียนไม่ใช่หนึ่งในเรื่องข้างต้น