ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:ภาพคัดสรร/ภาพคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ภาพคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่

หน้านี้สำหรับเสนอชื่อภาพคัดสรร ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว แต่ในภายหลังไม่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของภาพคัดสรร เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขให้กลับเข้าสู่มาตรฐาน ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ

การเสนอเพื่อปรับปรุงภาพ
  • เสนอชื่อภาพที่ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ได้มาตรฐานของภาพคัดสรร พร้อมทั้งระบุจุดที่ต้องการปรับปรุง เพื่อให้ชาววิกิพีเดียได้ร่วมกันแก้ไขภาพ
  • หากภาพดังกล่าวได้รับการแก้ไขให้ได้มาตรฐาน ภาพนั้นจะยังคงสถานะเป็นภาพคัดสรรต่อไป
  • หากภาพดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขภายใน 2 สัปดาห์ สามารถเสนอชื่อภาพนั้นเพื่อถอดถอนจากความเป็นภาพคัดสรรได้
การเสนอเพื่อถอดถอนจากภาพคัดสรร
  • ภาพที่ได้รับการเสนอให้ปรับปรุง แต่ไม่ได้รับการแก้ไข จะมีการลงคะแนนว่าจะ "คงไว้" หรือ "ถอดถอน" จากความเป็นภาพคัดสรร
  • ภาพคัดสรรที่ถูกถอดถอนจะถูกจัดเป็น ภาพคัดสรรในอดีต

ภาพคัดสรร: