วิกิพีเดีย:ปุจฉา-วิสัชนา/กรุ/วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์/กรกฎาคม 2553

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

คำถาม กรกฎาคม 2553

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสารที่พบเป็นธาตุหรือสารประกอบ หากเราพบสารใหม่ที่ไม่เคยมี

อยากจะทราบว่า เราจะรู้ได้ยังไงว่าสารที่เราพบเป็นธาตุหรือสารประกอบ ถ้าสารที่พบเป็นเป็นสารใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนค่ะ ด.ญ.ฐิตาภา--125.24.0.65 21:44, 2 กรกฎาคม 2553 (ICT)

อันดับแรกคงต้องวัดมวลอะตอมก่อนละครับ ถ้ามวลอะตอมไม่ตรงกับธาตุใด ๆ ก็อาจเป็นสารประกอบหรือธาตุใหม่ (การวัดมวลก็อาจทำให้ทราบว่าเป็นสารประกอบที่รู้จักก็ได้) หลังจากนี้ก็ต้องทดลองคุณสมบัติทางเคมีมากมายเช่นการเปลี่ยนสถานะ การละลาย การทำปฏิกิริยากับสารอื่น การนำไฟฟ้า กัมมันตภาพรังสี ฯลฯ จึงจะรู้ว่าเป็นสารประกอบหรือธาตุอะไร --octahedron80 18:52, 4 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ส่วนใหญ่จะต้องใช้เทคนิค en:spectroscopy

  • ถ้าสารที่พบไม่สามารถสลายออกให้ธาตุที่เป็นที่รู้จัก = มีธาตุใหม่ (ยากที่จะค้นพบได้ด้วยวิธีนี้ เพราะธาตุใหม่หมายความว่าเลขอะตอมจะต้องสูงมากกว่าธาตุที่รู้จักในปัจจุบัน)
  • ถ้าไม่มีธาตุใหม่ต้องทำการหาโครงสร้างของสารนั้นก่อนแล้วเทียบกับงานที่มีผู้อื่นรายงานไว้ ส่วนใหญ่ก็จะใช้โปรแกรม science finder หรือสืบค้นตามฐานข้อมูลอื่น เช่น en:Protein Data Bank

--taweethaも 15:25, 6 กรกฎาคม 2553 (ICT)

บอกปริมาตรทางคณิตศาสตร์ของหอเอน เมืองปีซา ประเทศอิตาลี่

บอกปริมาตรทางคณิตศ่าสตร์ของหอเอน เมืองปิซา ประเทศอิตาลี่ --118.172.247.149 18:31, 4 กรกฎาคม 2553 (ICT)

สัณฐานของหอเอนปิซาไม่ได้เป็นทรงกระบอกสมบูรณ์ แต่สร้างต่อเติมเบี้ยวไปเบี้ยวมาตามยุคสมัยเพราะดินทรุด นอกจากนี้หอเอนก็ไม่ได้เป็นทรงกระบอกตัน ยังมีเสา กำแพง และช่องว่างอีกมากมาย ดังนั้นปริมาตรอาจทำได้ยาก จึงไม่ขอตอบ (แต่จะรู้ไปทำไม) มิติโดยคร่าว ๆ ลองดูที่บทความ หอเอนเมืองปิซา --octahedron80 18:38, 4 กรกฎาคม 2553 (ICT)

เอาหอเอนปิซาไปถ่วงน้ำ แล้วดูว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาเท่าไร แล้วนำไปคำนวณหาปริมาตร เท่านี้ก็จะรู้แล้วหล่ะ (ถ้ามีปัญญาทำนะ) :p
แต่ถ้าอยากจะรู้ปริมาตรโดยประมาณ ก็"สมมติ"ว่าหอเอนเป็นทรงตัน แล้วก็คำนวณเอาตามสูตรการหาทรงกระบอก ซึ่งในที่นี้สมมติว่าส่วนที่จมอยู่ใต้ดินนั้น ถูกนำมาคิดด้วย แต่ถ้าไม่ยอมรับข้อสมมตินี้ ก้ไปคำนวณมาซ่ะว่าส่วนที่จมนั้นมีปริมาตรเท่าไร
สุดท้ายนี้ คุณจะเลือกใช้วิธีไหนนั้น ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้ทำอะไร เช่น ถ้าคุณจะนำไปคำนวณเพื่อหากำลังของระบบปรับอากาศที่จะนำมาติดตั้งทั้งหอเอน ข้อสมมติว่าหอเอนเป็นทรงตันนั้น ก็พอจะยอมรับได้อยู่ แต่ถ้าจะเอาไปใช้คำนวณหาความถ่วงจำเพาะ ข้อสมมติว่าเป้นทรงตันย่อมจะยอมรับไม่ได้อยุ่แล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยุ่กับว่าคุณจะเอามันไปใช้ทำอะไรต่างหาก --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 16:26, 30 กรกฎาคม 2553 (ICT)

เซลล์สมองตายไปจะเกิดอะไรขึ้น

เซลล์สมองตายไปจะเกิดอะไรขึ้น

--115.67.16.197 20:59, 12 กรกฎาคม 2553 (ICT)

การทำงานของร่างกายที่สมองส่วนนั้นรับผิดชอบก็จะบกพร่องไป - ความจำเสื่อม อัมพาต สูญเสียความสามารถในการพูดหรือสื่อสาร ฯลฯ อาจเป็นอัตรายถึงชีวิตถ้าเซลล์สมองจำนวนมากตาย อย่างไรก็ดีเซลล์ทุกเซลล์ในร่างการย่อมมีตายไปบ้างอยู่แล้วรวมทั้งเซลล์สมอง หากแต่ว่าไม่ฉับพลัน และอาจมีเซลล์อื่นมาทำงานทดแทนได้ --taweethaも 14:29, 19 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ในหัวหอมมีสารเอทิลีนหรือไม่

ในหัวหอมมีสารเอทิลีนหรือไม่ ถ้ามีจะสกัดได้ด้วยวิธีอะไร

--203.172.214.218 11:09, 13 กรกฎาคม 2553 (ICT)

เอทิลีน เป็นก๊าซและเป็นฮอร์โมนพืช จึงอาจมีอยู่ได้ในพืชบ้างในปริมาณเล็กน้อย ถ้าต้องการได้สารนี้ การสกัดจากหัวหอมจะได้ปริมาณน้อยมาก ไม่คุ้มค่า --taweethaも 14:25, 19 กรกฎาคม 2553 (ICT)

เนื้อเยื่อรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่แตกต่างกันอย่างไร

เนื้อเยื่อรากและลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่แตกต่างกันอย่างไร --117.47.126.80 15:16, 13 กรกฎาคม 2553 (ICT)

en:Dicotyledon --taweethaも 18:00, 17 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ขนของเงาะคืออะไร

ขนของเงาะคืออะไร

--125.27.17.236 13:36, 17 กรกฎาคม 2553 (ICT)

en:exocarp (เพราะว่าเงาะเป็น en:drupe เกิดแต่เกสรตัวเมียอันเดียว)--taweethaも 14:22, 19 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ขนของเงาะคืออะไร

เงาะมีขนทำเพื่ออะไร --110.164.233.225 21:23, 19 กรกฎาคม 2553 (ICT)

เพื่อปกป้องผล... เช่นเดียวกับ en:exocarp ของพืชชนิดอื่นๆ อนึ่งที่ได้มาเป็นขนเช่นนี้ก็มีเหตุผลทางวิวัฒนาการ ว่ามีขนแล้วทำให้มันอยู่รอดได้ดีกว่าไม่มี --taweethaも 16:52, 20 กรกฎาคม 2553 (ICT)

จงยกสิ่งของมา 10 ชนิด และจำแนกสิ่งของตามเกณฑ์ มา 2 เกณฑ์ และให้เหตุผลว่า เหตุใดจึงเลือกใช้

จงยกสิ่งของมา 10 ชนิด และจำแนกสิ่งของตามเกณฑ์ มา 2 เกณฑ์ และให้เหตุผลว่า เหตุใดจึงเลือกใช้เกณฑ์ดังกล่าว

--110.49.193.50 19:17, 27 กรกฎาคม 2553 (ICT)

คำถามปลายเปิด (open-ended questions) หมายถึง คำถามที่ผู้ตอบ ตอบได้อย่างอิสระ ไม่กำหนดคำตอบตายตัว คือเปิดโอกาส ให้ผู้ถูกถามได้อธิบาย หรือพูดถึงแนวความคิดของตัวเองได้อย่างอิสระ --202.28.27.5 10:06, 30 กรกฎาคม 2553 (ICT)

แผ่นพื้นโปร่งแสงที่เวลาเดินหรือเหยียบสัมผัสส่องแสงให้ความสว่างเฉพาะจุดหาข้อมูลที่ไหน

แผ่นพื้นโปร่งแสงที่เวลาเดินหรือเหยียบสัมผัสส่องแสงให้ความสว่างเฉพาะจุดหาข้อมูลที่ไหนครับ

--Winsu1000 14:25, 28 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ติดต่อบริษัทผู้ผลิตครับ แล้วจะได้ข้อมูลที่ต้องการครับ --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 16:18, 30 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ขอที่อยู่ของผู้ผลิตด้วยครับ ต้องการทราบเทคนิคของระบบครับ ต้องการไปปูพื้นพระอุโบสถครับ --Winsu1000 16:36, 30 กรกฎาคม 2553 (ICT)

ถ้าคุณจะนำไปปูพื้นพระอุโบสถจริง ก็แปลว่าคุณจะต้องเป็นกรรมการวัด (ไม่งั้นทางวัดเขาไม่ให้คุณมาปูส่งเดชหรอก ผมเคยรับงานให้วัดอยู่ทีนึง พอรู้ระบบการทำงานของวัดอยู่บ้าง) ซึ่งตรงนี้ ผมแนะนำว่า ให้คุณหาผู้รับเหมาเข้ามาแล้วลองสอบถามจากผู้รับเหมาเหล่านั้นจะดีกว่า
อย่างไรก็ตาม ดูจากวิธีถามของคุณแล้ว ผมคิดว่า "คุณไม่รู้อะไรเลย" และ "ไม่ได้จะเอาไปทำอะไรให้วัดสักนิดเดียวเลยด้วย" เพราะคำถามของคุณ กับคำอ้างมันไม่สอดคล้องกันสักนิดเดียว
เพื่อมิให้ผมต้องถูกต่อว่าว่าผมกล่าวหาคุณ ผมก็จะบอกให้กลาย ๆ นะครับว่า ถ้าคุณเป็นกรรมการวัด จะเอาของอะไรนั่นไปทำให้วัดจริง คุณไม่มานั่งสนใจเทคนิกอะไรหรอก เพราะคุณจะสนใจแค่ว่า ทำได้หรือไม่ได้ ส่วนเทคนิกอะไรเป็นยังไง เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องทำให้ได้ตามสัญญาครับ (ไม่งั้นก็โดนปรับอาน) ส่วนข้อมูลอย่างอื่น คุณเรียกผู้รับเหมามาสอบถามสัก ๒-๓เจ้าแล้วเอาข้อมูลมาเทียบเคียงกัน เดี๋ยวคุณก็รู้เองแหละว่าอะไรเป็นอะไร (เขาต้องบอกคุณอยู่แล้วหล่ะ ไม่งั้น เขาก็จะไม่ได้รับความเชื่อถือและอดได้งานไป นี่เป็นเรื่องปกติในวงการอยู่แล้วหล่ะ)
สุดท้าย ผมอยากจะแนะนำคุณว่า ก่อนจะมาถามใคร ลองไปทำการบ้านมาให้ดีเสียก่อน อย่างน้อยที่สุด คำถามของคุณมันไม่ชัดเจนเลยว่า คุณต้องการจะรู้อะไร จากนั้นก็เรียบเรียงคำถามมาให้ชัดเจน ให้คนอื่นเขาเข้าใจว่า คุณต้องการจะถามอะไร
ที่สำคัญ อย่าโกหก เพราะไม่มีใครเชื่อถือคนโกหกที่ถูกจับได้แล้วครับ และก็รวมถึงการไม่ให้ความร่วมมือกับคนโกหกด้วย (เคยอ่านนิทานเรื่อง "เด็กเลี้ยงแกะ"ไหม แบบนั้นแหละ)
อย่าอายที่จะบอกว่าไม่รู้ครับ (ผมยังไม่อายเลยที่จะบอกว่า จนถึงตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าไอ้ของที่คุณถาม ๆ อยู่มันคืออะไร แต่พอจะมีแนวทางให้ได้ว่า จะไปหาข้อมูลจากที่ไหน) ในนี้มีคนเยอะแยะที่พร้อมจะช่วยคุณ (ถ้าคำถามคุณมันน่าสนใจสำหรับพวกเขานะ)
จบการร่ายยาว ขอให้โชคดี --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 02:03, 12 สิงหาคม 2553 (ICT)

ผมไม่รู้จึงได้ตั้งกระทู้ถาม เพื่อนำข้อมลูไปช่วย พระอาจาย์อุบาลี แห่งวัดจันทร์ตะวันตก พิษณุโลก เป็นนักธุรกิจไม่ใช่กรรมการวัดหรือเด็กเลี้ยงแกะอย่างที่คุณเข้าใจอย่าเกรียนเลยครับ คุณไม่รู้ก็ไม่ว่ากัน กระทู้ที่ถามใครรู้หรือทำได้ติดต่อทางวัดได้เลย พระอาจาย์ท่านต้องพื้นมหาวิหารองค์พระปฐมแบบที่ว่า เวลาเดินไปตรงไหนให้แสงสว่างตรงนั้นและถ้าเปลื่นทีไปจุดเดิมก็ต้องดับ ผมจึงมาตั้งคำถามแบบนี้ครับ ใครรู้หรือทำได้กรุณาตอบหรือติดต่อก็ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ

ผู้รับเหมาทำงานแบบนี้มีเป็นทะเลครับ ลองสอบถามเอาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายนอก ได้ข้อมูลที่หลากหลาย และแน่นอนด้วยครับ คุณนักธุรกิจไม่ประสีประสา --ไอ้ขี้เมา (หว่อบู้ต่ง-จงเหวิน) : ผู้ดูแลหน้าตาดีแห่งไร้สาระนุกรม : ก๊งเหล้ากันได้ 14:58, 29 กันยายน 2553 (ICT)