คำถาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เครื่องหมายปรัศนีที่ใช้ในคำถาม

คำถาม เป็น ประโยคหรือวลีที่สื่อออกมา เพื่อแสดงความต้องการคำตอบ หรือ ข้อมูลจากคู่สนทนา คำถามสามารถนำไปใช้ในการละเล่นต่าง ๆ เช่น เกมโชว์ หรือการเล่นทายปัญหากันในกลุ่ม ในบางภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ การเขียนประโยคคำถามจะลงท้ายด้วยเครื่องหมาย ? (ปรัศนีีงว

ศัพท์ที่เป็นคำถาม[แก้]

  • ใคร
  • อะไร
  • ที่ไหน
  • แม่ถามนิดว่า_วันนี้นิดอ่านหนังสือเรื่องอัไรจ๊ะลูก_อ่านเรื่องสุดสาครผจญภัยค่ะแม่_
  • ทำไม
  • เพราะอะไร
  • เหตุใด