วิกิพีเดีย:ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบทางการแพทย์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิกิพีเดียไม่ให้คำแนะนำทางการแพทย์

วิกิพีเดียภาษาไทยมีบทความว่าด้วยหัวข้อทางการแพทย์อยู่มาก อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับประกันว่าบทความมีความเที่ยงตรง ไม่มีการรับประกันแน่นอนว่า ข้อความใด ๆ ที่มีอยู่ในบทความที่พาดพึงถึงประเด็นทางการแพทย์จะเป็นจริง ถูกต้อง เที่ยงตรง หรือทันสมัย บทความเหล่านี้ส่วนมาก บางส่วนหรือทั้งหมด เขียนขึ้นโดยผู้ที่มิได้มีความเชี่ยวชาญ กระทั่งข้อความเกี่ยวกับการแพทย์ที่แม่นยำก็ตาม อาจใช้ไม่ได้ผลกับคุณหรืออาการของคุณก็ได้

สารสนเทศทางการแพทย์ที่มีอยู่ในวิกิพีเดียอย่างดีที่สุดเป็นเพียงธรรมชาติทั่วไป และไม่อาจแทนคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้ วิกิพีเดียไม่ใช่แพทย์

ผู้ร่วมเขียน หัวหน้าระบบ ผู้พัฒนา ผู้อุปถัมภ์หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิกิพีเดียไม่ว่างในทางใดก็ตาม ไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลของความพยายามใด ๆ แห่งการใช้สารสนเทศที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

ไม่มีเนื้อหาส่วนใดของวิกิพีเดียหรือโครงการอื่นของมูลนิธิวิกิมีเดียควรตีความว่าเป็นความพยายามที่จะเสนอหรือยื่นความเห็นทางการแพทย์ หรือมีส่วนในเวชปฏิบัติ