วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2556/ผู้สมัคร/Tinuviel

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Tinuviel[แก้]

ชุมชนแบบวิกิพีเดียยังเป็นสิ่งค่อนข้างใหม่สำหรับผู้ใช้งานชาวไทย มักพบความเข้าใจผิดอยู่เนืองๆ และบางครั้งความเข้าใจผิดก็ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้ง ความพยายามชี้แจงความเข้าใจผิดเป็นสิ่งที่สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่พยายามทำอยู่แล้ว แต่หากมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น การมีบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขัดแย้งครั้งนั้น (คนกลาง) เข้ามาไกล่เกลี่ยย่อมเป็นประโยชน์ ซึ่งข้าพเจ้าหมายจะปฏิบัติหน้าที่นี้เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนวิกิพีเดียแห่งนี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่าจะปฏิบัติตามเกณฑ์ว่าด้วยการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้ามีบัญชีผู้ใช้ชื่อเดียวคือ Tinuviel ทั้งในโครงการนี้ โครงการพี่น้อง และวิกิมีเดีย

แนะนำให้ผู้สมัครตอบคำถามทุกข้ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็สั้นกระชับไปในขณะเดียวกัน ผู้สมัครอาจปฏิเสธจะตอบคำถามใด ๆ ก็ได้ที่ตนไม่ปรารถนา อย่างไรก็ดี การปฏิเสธไม่ตอบคำถามใด ๆ นั้นอาจมีผลต่อการพิจารณาการรับเลือกคณะอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้การเปิดเผยประวัติบัญชีของคุณ (ถ้ามี) ตามนโยบายการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ต้องระบุไว้ในคำแถลงสมัคร และไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ระบุบัญชีผู้ใช้อื่นที่มีหรือไม่เคยมีได้

ทั่วไป[แก้]

  1. ขอให้ท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ โดยให้คำนึงถึงวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นหลัก ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ประสบการณ์ของท่านเอง หรือการระงับข้อพิพาทในความเป็นจริงได้ตามที่เห็นสมควร
    ตามปกติความขัดแย้งจะแก้ไขได้ด้วยการหารือ การหารือที่ไม่สำเร็จคือต่างฝ่ายต่างยึดมั่นกับความคิดของตนโดยไม่เปิดกว้างรับฟังข้อมูลอื่น เมื่อนั้นจึงกลายเป็นข้อพิพาท ยิ่งถ้ามีอารมณ์ร่วมด้วย การแก้ไขข้อขัดแย้งก็จะยิ่งยากขึ้น คอต.มีเป้าหมายในการระงับข้อพิพาทเช่นนี้ซึ่งการอภิปรายตามปกติไม่อาจให้ข้อสรุปได้ ดิฉันคิดว่าการพยายามอธิบายด้วยอารมณ์เย็นๆ เป็นสิ่งสำคัญ ค่อยๆ ชี้ให้คู่กรณียอมเปิดรับข้อมูลอื่นบ้าง ซึ่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามนโยบายของวิกิพีเดียด้วยค่ะ
  2. ขอให้ท่านแสดงจุดเด่นและจุดด้อยของท่านเอง ทั้งโดยทั่วไปและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
    จุดเด่นคือได้ใช้งานวิกิพีเดียมานานกว่า 7 ปี ได้เห็นกรณีต่างๆ มามาก จึงอยากนำประสบการณ์มาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน จุดด้อยคือมีเวลาน้อยเนื่องจากภารกิจในชีวิตครอบครัวและการทำงาน ปัจจุบันไม่ค่อยมีเวลาเขียนหรือแปลบทความที่ต้องใช้สมาธิและใช้เวลานานๆ แต่น่าจะให้เวลากับ คอต. ได้เพราะเป็นงานไม่ใช้สมาธิมากนักและไม่ได้ทำบ่อย น่าจะเป็นหนทางสร้างประโยชน์แก่ชุมชนที่เหมาะกับสภาพของตัวเองด้วยค่ะ