วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2556/เลือกผู้สมัคร/Tinuviel

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

Tinuviel[แก้]

Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน · จำนวนแก้ไข · ปูม · ปูมเป้าหมาย · ปูมการบล็อก · รายการผู้ใช้ · rfas · rfb ·arb · สิทธิ บล็อก ป้องกัน การลบ เปลี่ยนชื่อ)

สนับสนุน[แก้]

 1. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Sasakubo1717 (พูดคุย) 16:39, 3 ธันวาคม 2556 (ICT)
  หน้าเปลี่ยนทาง บันทึก ผู้ใช้เปลี่ยนชื่อจากชื่อ "Sasakubo1717" เมื่อ 21:17, 25 พฤษภาคม 2556
 2. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย มีความเหมาะสมในตำแหน่งหน้าที่ Timekeepertmk (พูดคุย) 19:41, 3 ธันวาคม 2556 (ICT)
 3. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย มีคุณสมบัติสมควรได้รับความไว้วางใจเป็น คอต./ตอบคำถามครบถ้วนแล้ว --Taweethaも (พูดคุย) 18:00, 4 ธันวาคม 2556 (ICT)
  Stub-Class article รอผลการพิจารณา เนื่องจากผู้ลงคะแนนเป็นอดีต คอต. แต่เนื่องจากมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ความในนโยบายข้อ 2 (4) ว่าด้วยการได้มาซึ่งตุลาการ จะมีผลห้ามตุลาการด้วยกันเลือกกันเองหรือไม่ อย่างไร --∫G′(∞)dx 11:40, 2 มกราคม 2557 (ICT)
  บทความคุณภาพ กรรมการเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่เข้าตามความใน 2 (4) เพราะผู้เสนอชื่อไม่ใช่ตุลาการอยู่เดิม จึงสามารถนับคะแนนดังกล่าวได้ --∫G′(∞)dx 21:02, 3 มกราคม 2557 (ICT)
 4. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ปาล์มมี่ (พูดคุย) 14:56, 10 ธันวาคม 2556 (ICT)
 5. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Azoma | พูดคุย 06:36, 11 ธันวาคม 2556 (ICT)
 6. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --แอนเดอร์สัน (พูดคุย) 06:53, 11 ธันวาคม 2556 (ICT)
 7. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Lerdsuwa (พูดคุย) 00:50, 14 ธันวาคม 2556 (ICT)
 8. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Nonsk134 (พูดคุย) 17:36, 14 ธันวาคม 2556 (ICT)
  Former featured article ผู้ใช้มีการแก้ไขในเนมสเปซหลักเพียง 110 การแก้ไขก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 150 การแก้ไข --∫G′(∞)dx 11:40, 2 มกราคม 2557 (ICT)
 9. X mark.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Satannn (พูดคุย) 14:36, 15 ธันวาคม 2556 (ICT)
  Former featured article ผู้ใช้ไม่มีการแก้ไขในเนมสเปซหลักเลยวันที่ 31 ตุลาคม 2556 เนื่องจากบัญชีผู้ใช้สร้างขึ้นเมื่อ 13:22, 15 ธันวาคม 2556 ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ 150 การแก้ไข --∫G′(∞)dx 11:40, 2 มกราคม 2557 (ICT)
 10. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --PAHs (พูดคุย) 22:05, 16 ธันวาคม 2556 (ICT)
 11. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pongsak ksm (พูดคุย) 00:04, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
  Stub-Class article รอผลการพิจารณา เนื่องจากผู้ลงคะแนนเป็นอดีต คอต. แต่เนื่องจากมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ความในนโยบายข้อ 2 (4) ว่าด้วยการได้มาซึ่งตุลาการ จะมีผลห้ามตุลาการด้วยกันเลือกกันเองหรือไม่ อย่างไร --∫G′(∞)dx 11:40, 2 มกราคม 2557 (ICT)
  บทความคุณภาพ กรรมการเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่เข้าตามความใน 2 (4) เพราะผู้เสนอชื่อไม่ใช่ตุลาการอยู่เดิม จึงสามารถนับคะแนนดังกล่าวได้ --∫G′(∞)dx 21:02, 3 มกราคม 2557 (ICT)
 12. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Famefill (พูดคุย) 09:38, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 13. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --เอ็ดมัน ^____^ (ສົນທະນາ) 11:05, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 14. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Yongzeer (พูดคุย) 13:05, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 15. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Pastman (พูดคุย) 15:51, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 16. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Ken-Z! | Talk I hate Grean & Vandalism on Wikipedia ! 23:14, 22 ธันวาคม 2556 (ICT)
 17. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Nullzero (พูดคุย) 01:50, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
 18. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Supasate (พูดคุย) 17:06, 23 ธันวาคม 2556 (ICT)
 19. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พรรณนพศิริ ศิริกุล ณ อยุธยา (พูดคุย) 17:59, 24 ธันวาคม 2556 (ICT)
 20. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --EarTh' :: Talk 20:29, 24 ธันวาคม 2556 (ICT)
 21. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Piggy (พูดคุย) 02:05, 25 ธันวาคม 2556 (ICT)
 22. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --เสือดาวหิมะ (พูดคุย) 16:59, 25 ธันวาคม 2556 (ICT)
 23. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --ผู้ใช้Tmd | พูดคุย 19:01, 26 ธันวาคม 2556 (ICT)
  Stub-Class article รอผลการพิจารณา เนื่องจากผู้ลงคะแนนเป็นอดีต คอต. แต่เนื่องจากมีประเด็นต้องพิจารณาว่า ความในนโยบายข้อ 2 (4) ว่าด้วยการได้มาซึ่งตุลาการ จะมีผลห้ามตุลาการด้วยกันเลือกกันเองหรือไม่ อย่างไร --∫G′(∞)dx 11:40, 2 มกราคม 2557 (ICT)
  บทความคุณภาพ กรรมการเห็นว่า กรณีดังกล่าวไม่เข้าตามความใน 2 (4) เพราะผู้เสนอชื่อไม่ใช่ตุลาการอยู่เดิม จึงสามารถนับคะแนนดังกล่าวได้ --∫G′(∞)dx 21:02, 3 มกราคม 2557 (ICT)
 24. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Appleich 21:53, 27 ธันวาคม 2556 (ICT)
 25. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --Potapt (พูดคุย) 06:35, 29 ธันวาคม 2556 (ICT)
 26. Yes check.svg Symbol support vote.svg เห็นด้วย --พุทธามาตย์ (พูดคุย) 21:44, 30 ธันวาคม 2556 (ICT)

เป็นกลาง[แก้]

คะแนนเป็นกลาง (งดออกเสียง) ไม่มีผลต่อการนับคะแนนแต่อย่างใด
 1. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง ในฐานะผู้สมัคร --奥虎 ボンド 08:50, 4 ธันวาคม 2556 (ICT)
 2. Yes check.svg Symbol neutral vote.svg เป็นกลาง เนื่องด้วยกระผมมีความคิดไม่เห็นด้วยกับการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบที่ว่างเว้นจากวิกิพีเดีย และเป็นผู้เสนอการบังคับระงับสิทธิ์ผู้ดูแลที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ตามเหตุผลที่กระผมได้ระบุไว้ในช่วงก่อนหน้า จึงขอโหวตงดออกเสียงก็แล้วกันนะครับ --B20180 (พูดคุย) 09:08, 29 ธันวาคม 2556 (ICT)

คัดค้าน[แก้]

การนับคะแนน[แก้]

คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการนับคะแนนของคุณ Tinuviel (พูดคุย · เรื่องที่เขียน) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ใช้ท่านนี้มีคะแนนสนับสนุน 24 เสียง (เสีย 2 เสียง) คะแนนคัดค้าน 0 เสียง และคะแนนไม่ออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น 100% ถือได้ว่าผู้สมัครท่านนี้ผ่านการรับเลือกเป็นอนุญาโตตุลาการประจำวิกิพีเดียภาษาไทย

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นอนุญาโตตุลาการเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป โดยมีระยะเวลาสองปี อนึ่งผู้มีส่วนได้เสียในการเลือกตั้งที่ประสงค์จะทักท้วงผลการเลือกตั้ง ให้กระทำในหน้าพูดคุยของหน้าเลือกผู้สมัครนี้ภายในสามสิบวัน มิฉะนั้นจะถือว่าผลคะแนนที่ กกต. รับรองนั้นถูกต้องแล้ว

เพื่อเป็นหลักฐาน กกต. จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นสำคัญ
 1. --∫G′(∞)dx 21:06, 3 มกราคม 2557 (ICT)
 2. --Taweethaも (พูดคุย) 15:18, 4 มกราคม 2557 (ICT)