วิกิพีเดีย:การเลือกตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ธันวาคม 2556/ผู้สมัคร/B20180/คำถาม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แนะนำให้ผู้สมัครตอบคำถามทุกข้ออย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็สั้นกระชับไปในขณะเดียวกัน ผู้สมัครอาจปฏิเสธจะตอบคำถามใด ๆ ก็ได้ที่ตนไม่ปรารถนา อย่างไรก็ดี การปฏิเสธไม่ตอบคำถามใด ๆ นั้นอาจมีผลต่อการพิจารณาการรับเลือกคณะอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งนี้การเปิดเผยประวัติบัญชีของคุณ (ถ้ามี) ตามนโยบายการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการ ต้องระบุไว้ในคำแถลงสมัคร และไม่สามารถปฏิเสธที่จะไม่ระบุบัญชีผู้ใช้อื่นที่มีหรือไม่เคยมีได้

ทั่วไป[แก้]

  1. ขอให้ท่านแสดงความเห็นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ โดยให้คำนึงถึงวิกิพีเดียภาษาไทยเป็นหลัก ทั้งนี้อาจเปรียบเทียบกับโครงการอื่น ๆ ประสบการณ์ทำงานของท่านเอง หรือการระงับข้อพิพาทในความเป็นจริงได้ตามที่เห็นสมควร
    เนื่องด้วยที่ผ่านมา ชุมชนวิกิพีเดียภาษาไทยมักได้รับการพิจารณาว่าไม่ค่อยเป็นมิตรกับผู้ใช้ใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้กระทำการช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่อยู่เป็นระยะ และให้กำลังใจแก่ผู้ใช้เจตนาดีที่ตีตัวจากไปได้กลับมาอีกครั้ง ตลอดจนเป็นผู้เสนอนโยบายระงับสิทธิ์ผู้ดูแลไม่พึงประสงค์ และได้รับการเห็นชอบจากชุมชน ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555 รวมถึงมีประสบการณ์ในการประสานงาน และได้รับเลือกเป็นผู้ดูแลความสงบเรียบร้อยในโครงการพี่น้องภาษาไทยร่วม 4 โครงการ
  2. ขอให้ท่านแสดงจุดเด่นและจุดด้อยของท่านเอง ทั้งโดยทั่วไปและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการ
    ข้าพเจ้ายินดีให้การช่วยเหลือผู้ใช้ใหม่หากมีเจตนาดี เนื่องด้วยเขาเหล่านั้นเป็นทรัพยากรอันมีค่าต่อวิกิพีเดีย ส่วนจุดด้อยนั้น อาจเป็นเพราะช่วงนั้นข้าพเจ้าเป็นผู้ใช้รายใหม่ จึงอาจทำให้เกิดความเสียเปรียบในการแสดงความเห็นต่อชุมชน แม้ว่าจะเป็นการช่วยเหลือต่อผู้อื่นก็ตาม ถึงกระนั้น ข้าพเจ้าได้พยายามทำการปรับปรุงทักษะและรับคำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ รวมถึงได้เพียรพัฒนาตนเองเรื่อยมาตามลำดับ กระทั่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน คอต. ชุดแรกของวิกิพีเดียภาษาไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 และยินดีรับพิจารณาไกล่เกลี่ยคำร้องต่าง ๆ สืบต่อไป