วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/ดัชนี/นายทะเบียน G(x) ลาออก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เนื่องด้วยกรณีของการอภิปรายอนุญาโตตุลาการในคดีที่ผ่านมามีความยืดเยื้อและมีข้ออภิปรายมากมาย นายทะเบียน G(x) แม้จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีด้วยประการใด ๆ ก็ตาม แต่เนื่องจากการทำหน้าที่นายทะเบียนจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อความที่คู่ความและบุคคลภายนอกได้ยกขึ้นเป็นประเด็น การตรวจสอบนี้ โดยนัยหนึ่งก็เป็นการที่ต้องอ่านข้อเท็จจริงในคดีไปในตัว ข้อเท็จจริงที่ซับซ้อนและเป็นประเด็นพิพาทอย่างมากนั้นได้ก่อให้เกิดผลทางสุขภาพจิตต่อนายทะเบียน อีกประการหนึ่ง เนื่องจากนายทะเบียนยังเป็นนักศึกษาอยู่ การทำหน้าที่ของนายทะเบียนจึงอาจทำได้ไม่สะดวกนัก นายทะเบียน G(x) จึงขอประกาศการลาออกจากตำแหน่งนายทะเบียนแห่งอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดียภาษาไทย โดยให้มีผลทันที หรือจนกว่าคดีที่กำลังดำเนินอยู่ถึงที่สุด --∫G′(∞)dx 17:56, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)

ผมอยากให้คุณไปพักผ่อนจากวิกิพีเดียสักระยะแล้วค่อยกลับมาใหม่ ไม่จำเป็นต้องลาออกด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้ครับ นายทะเบียนไม่ใช่ตัวแทนของ คอต. ไม่จำเป็นต้องอ่านและคิดแทนทุกอย่างครับ (อยากให้ทบทวนหน้าที่ของนายทะเบียน ไม่ต้องทำเกินหน้าที่) ประเด็นย่อยคือ ที่ผ่านมาคุณฮอรัสเป็นคู่กรณี ทำให้คุณจีเอกซ์ต้องปฏิบัติงานคนเดียว เราต้องอาจเพิ่มนายทะเบียนใหม่อีก 1-2 คนครับ อย่างไรก็ดีเมื่อมีคนใหม่ เราก็ยังต้องการคุณเป็นคนเทรนอยู่ดี ไม่ว่าจะลาออกหรือไม่ --浓宝努 21:14, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)

เห็นด้วยตามคุณ octahedron80 - ทุกคนในวิกิพีเดียย่อมมีโลกของตนเอง ไม่ว่าเป็นนักศึกษา เป็นอาจารย์ ประกอบอาชีพอื่น หรือไม่ประกอบอาชีพ - ถ้ามีธุระไม่สะดวกชั่วคราวก็ทำหน้าที่น้อยลงหรือลาพักร้อนไปได้ งานอาสาสมัครทำด้วยใจ และผลตอบแทนก็ได้ทางใจเป็นหลัก - ปัญหาที่สำคัญกว่านั้นคือขาดกำลังใจหรือแรงบันดาลใจ ซึ่งพบได้ชั่วครั้งคราว คงทำอะไรไม่ได้มากนอกจากให้เวลารักษาหัวใจ :-) --taweethaも (พูดคุย) 21:57, 31 กรกฎาคม 2555 (ICT)
 ความเห็น ผมขออนุญาตปิดเรื่องนี้เองนะครับ เพราะการที่ไม่ได้มาตามเรื่องมากว่าแปดเดือน เป็นการยอมรับความเห็นของ คอต. โดยปริยายแล้ว (Nolle prosequi) และในฐานะเจ้าของเรื่อง ขออนุญาต Withdrawn and close ณ บัดนี้เลยครับ (โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2555) --∫G′(∞)dx 21:52, 18 มีนาคม 2556 (ICT)

ลงชื่อ คอต. รับทราบ

  1. --taweethaも (พูดคุย) 07:32, 19 มีนาคม 2556 (ICT)