ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/คำร้อง/คดี/Jungide/คำวินิจฉัยที่เสนอ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หน้าคดีหลัก (พูดคุย) — หลักฐาน (พูดคุย) — ห้องประชุม (พูดคุย) — คำวินิจฉัยที่เสนอ (พูดคุย)

ห้ามแก้ไขหน้านี้ทุกกรณี ยกเว้นสมาชิกคณะอนุญาโตตุลาการและนายทะเบียนคดี โปรดส่งความเห็นต่อควำนิจิฉัยที่เสนอทางหน้าพูดคุย

ญัตติที่เสนอ

[แก้]

อนุญาโตตุลาการอาจนำญัตติที่เสนอซึ่งมีผลต่อคดีมาไว้ในส่วนนี้เพื่อลงเสียงลงคะแนน ญัตติตรงแบบอาจปิดหรือยกฟ้องโดยไม่มีคำวินิจแัยเสร็จเด็ดขาด (ปกติควรให้เหตุผล) หรือเพิ่มคู่กรณีอีก (แม้สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีญัตติอย่างเป็นทางการตราบเท่าที่คู่กรณีใหม่ทราบคดี) ข้อเสนอโดยคู่กรณีหรือผู้มิใช่อนุญาโตตุลาการเป็นญัตติหรือคำร้องอื่นควรไปไว้ที่หน้า /ห้องทำงาน เพื่อพิจารณาและอภิปราย ญัตติมีเสียงข้างมากผ่านเท่ากับคำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาด

แม่แบบ

[แก้]

1) {ข้อความญัตติที่เสนอ}

สนับสนุน:
คัดค้าน:
งดออกเสียง:
ความเห็น:

คำสั่งห้ามชั่วคราวที่เสนอ

[แก้]

คำสั่งห้ามชั่วคราวเป็นคำสั่งจากคณะอนุญาโตตุลาการให้คู่กรณีหรือผู้เขียนอื่นตามคำสั่งห้ามดังกล่าวกระทำหรืองดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างพิจารณาคดี

"โดยปกติ" จะกำหนดคำสั่งห้ามชั่วคราวเร็วที่สุดหลัง 24 ชั่วโมงนับแต่การออกเสียงลงมติแรก

แม่แบบ

[แก้]

1) {ข้อความคำสั่งที่เสนอ}

สนับสนุน:
คัดค้าน:
งดออกเสียง:
ความเห็น:

คำวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดที่เสนอ

[แก้]

หลักการที่เสนอ

[แก้]

แม่แบบ

[แก้]

1) {ข้อความหลักการที่เสนอ}

สนับสนุน:
คัดค้าน:
งดออกเสียง:
ความเห็น:


การไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ

[แก้]

แม่แบบ

[แก้]

1) {ข้อความการไต่สวนข้อเท็จจริงที่เสนอ}

สนับสนุน:
คัดค้าน:
งดออกเสียง:
ความเห็น:


ทางแก้ที่เสนอ

[แก้]

หมายเหตุ: ทางแก้ทั้งหมดที่อ้างเป็นระยะเวลา ตัวอย่างเช่น แบน X เดือนและคุมประพฤติการย้อน Y เดือน มีผลพร้อมกันเว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น

แม่แบบ

[แก้]

1) {ข้อความทางแก้ที่เสนอ}

สนับสนุน:
คัดค้าน:
งดออกเสียง:
ความเห็น:


การบังคับใช้ที่เสนอ

[แก้]
ความเห็น:

แม่แบบ

[แก้]

1) {ข้อความการบังคับใช้ที่เสนอ}

สนับสนุน:
คัดค้าน:
งดออกเสียง:
ความเห็น:


การอภิปรายโดยอนุญาโตตุลาการ

[แก้]

ทั่วไป

[แก้]