ข้ามไปเนื้อหา

วิกิพีเดีย:"ปล่อยวางกฎทั้งหมด" หมายความว่า?

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หมายความว่าอะไร[แก้]

คุณไม่จำเป็นต้องทราบกฎของวิกิพีเดียก่อนเริ่มเขียน ถ้าคุณกระทำสิ่งที่สมเหตุสมผลแล้ว สิ่งนั้นมักถูกต้อง และถึงกลายเป็นว่าผิด ก็ไม่ต้องกังวล เพราะข้อผิดพลาดทุกอย่างสามารถแก้ไขได้ง่าย ๆ คือ จะมีบันทึกรุ่นเก่าของหน้าในประวัติหน้าที่สามารถกู้คืนได้ หากเราไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงของคุณ เราจะพูดคุยกัน และหาทางออกร่วมกัน จึงขอให้คุณกล้าที่จะแก้ไขบทความ และขอให้สนุกกับการแก้ไขวิกิพีเดีย

 • ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคุณไม่จำเป็นต้องทราบกฎก่อนเริ่มเขียน
 • อย่าปฏิบัติตามแนวทางที่บัญญัติไว้อย่างไม่ลืมหูลืมตา แต่คุณสามารถพิจารณาได้ด้วยตัวเองว่าการแก้ไขใดที่เป็นประโยชน์หรือสร้างความเสียหายต่อวิกิพีเดีย
 • กฎได้อำนาจบังคับมาจากการสะท้อนความเห็นและการปฏิบัติร่วมกันของผู้เขียนจำนวนมาก (ดู วิกิพีเดีย:ความเห็นพ้อง)
 • กฎส่วนใหญ่มีลักษณะบรรยาย ไม่ใช่กำหนด บางทีกฎอาจล้าหลังการปฏิบัติที่อธิบาย
 • ไม่มีคำว่า ช่องโหว่ หรือ เทคนิค ในวิกิพีเดีย เพราะวิกิพีเดียไม่ใช่ระบบราชการ และไม่ใช่ศาล
 • ใจความของกฎสำคัญกว่าบทบัญญัติ และเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างสารานุกรมเสรีสำคัญกว่าทั้งสองอย่าง ถ้าวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสารานุกรมจะบรรลุได้ด้วยการเพิกเฉยต่อกฎ ก็ควรละเลยกฎนั้นเสีย
 • การทำตามกฎมีค่าน้อยกว่าวิจารณญาณที่ดี และมีความคิดไตร่ตรองถี่ถ้วน และโปรดจำไว้เสมอว่าวิจารณญาณที่ดีนั้นไม่ได้มาจากบุคคลที่เห็นด้วยกับคุณเท่านั้น

แต่ไม่ได้หมายความว่าอะไร[แก้]

แม้นโยบายได้ชื่อว่า "ปล่อยวางกฎทั้งหมด" ก็ตาม แต่มิได้ทำลายกฎอื่น ๆ เป้าหมายของกฎเพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดทำลายสิ่งที่เรากำลังสร้างสารานุกรมเสรีอยู่นี้ กฎทั้งหลายไม่มีความสำคัญเลยเมื่อเทียบกับเป้าหมายนั้น หากผู้ใช้ช่วยเหลือเป้าหมายนั้น ก็ดีเลย แต่ถ้าขัดขวางเป้าหมายดังกล่าว จะต้องถูกปฏิเสธทันที

 • ... ไม่ได้ขัดขวางการบังคับใช้นโยบายบางอย่าง เช่น นโยบายห้ามขู่ดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งจะถูกบล็อก
 • ... ไม่ได้หมายความว่า การกระทำผิดใด ๆ จะเป็นการกระทำอันสมควร ผู้ที่ปล่อยวางกฎจะต้องแก้ต่างการกระทำของตนได้ว่าพัฒนาสารานุกรมอย่างไรหากมีผู้คัดค้าน ซึ่งอันที่จริง ผู้ใช้ทุกคนก็ควรแก้ต่างการกระทำของตนได้ทุกกรณี กรณีที่เกิดพิพาทกัน ความเห็นพ้องจะเป็นตัวตัดสินว่าสิ่งใดหมายถึงการพัฒนา
 • ... ไม่ได้ห้ามคุณหยุดผู้ใช้ที่กระทำผิดกฎ แต่ให้พิจารณาดูกว่าวิจารณญาณของผู้นั้นถูกต้องหรือไม่ (ดูเพิ่มที่ วิกิพีเดีย:เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี)
 • ... ไม่ใช่คำตอบที่สมเหตุสมผลหากผู้อื่นถามว่าเหตุใดคุณจึงแหกกฎ กฎส่วนใหญ่มาจากประสบการณ์ที่ยาวนานและมีอยู่ด้วยเหตุผลที่ดี ฉะนั้นการแหกกฎย่อมต้องมีเหตุผลที่ดีเช่นกัน
 • ... ไม่ได้หมายความว่า คุณได้รับการยกเว้นจากภาระความรับผิด คุณยังต้องรับผิดชอบสำหรับผลของการกระทำของคุณต่อสารานุกรมและผู้เขียนอื่น
 • ... ไม่ได้หมายความว่า เป็นการเชื้อเชิญให้คุณใช้วิกิพีเดียเพื่อวัตถุประสงค์ขัดต่อการสร้างสารานุกรมเสรี
 • ... ไม่ได้หมายความว่า คุณจะปล่อยวางกฎทั้งหมด ตัวอย่างเช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้ก่อให้เกิดสารานุกรมเสรีแม้แต่น้อย
 • ... ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้คุณถูกปลดบล็อกหรือแบนจากการกระทำที่ละเมิดกฎซึ่งไม่พัฒนาสารานุกรม