วัลลี บุญเส็ง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สคริปต์ผิดพลาด: มอดูลคืนค่าเป็น มันควรจะคืนค่าเป็นตารางส่งออก

วัลลี บุญเส็ง (สกุลเดิม: ณรงค์เวทย์; เกิด: พ.ศ. 2511) เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ เด็กหญิงวัลลี หรือ เด็กหญิงวัลลียอดกตัญญู (ตามชื่อภาพยนตร์อัตชีวประวัติ) เป็นชาวสมุทรสงครามโดยกำเนิด วัลลีเป็นที่รู้จักจากเหตุการณ์ความกตัญญูในวัยเด็กของเธอที่เลี้ยงดูวิไล ณรงค์เวทย์ มารดาที่ป่วย และยายตาบอดเพียงลำพังขณะที่ยังอยู่เพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดโรงธรรม (มิตรภาพที่ 70) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยไม่มีใครสนใจ

จนในปี พ.ศ. 2524 หลังจากคณะครูโรงเรียนวัดโรงธรรมทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงได้พยายามช่วยเหลือ และเรื่องความกตัญญูของเธอได้แพร่ไปจนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนำไปลงพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ วัลลีจึงกลายเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศ และมีผู้นำเรื่องราวของเธอไปทำหนังสือและสร้างภาพยนตร์ที่ทำให้มีผู้กล่าวขวัญถึงเธอมาอยู่จนปัจจุบัน

ปัจจุบันวัลลียังคงอยู่ที่บ้านเดิมในจังหวัดสมุทรสงคราม และแต่งงานกับ พันตำรวจโท ธนพัฒน์ บุญเส็ง (ในขณะดำรงยศสิบตำรวจโท) มีบุตร 2 คน ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. นิตยสาร ฅ.คน Magazine เล่มที่ 2 เดือน ธันวาคม 2548. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก [1]. เข้าถึงเมื่อ 9-8-52