วันอาสาสมัครสากล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วันอาสาสมัครสากล (อังกฤษ: International Volunteer Day; 5 ธันวาคม) หรือ IVD คือ วันที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ค.ศ. 1985 เป็นวันที่เปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัครแต่ละคน เผยแพร่สิ่งที่ตนได้ทำลงไป ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) หรือ MDGs

วันอาสาสมัครสากลนับเป็นโอกาสสำคัญขององค์การนอกภาครัฐหลายองค์การ รวมไปถึง กาชาด การลูกเสือ และองค์กรอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญและเป็นที่สนับสนุนของอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers)

โครงการอาสาสมัครสหประชาชาตินอกจากจะส่งอาสาสมัครนับพันคนทุกๆ ปีแล้ว ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรและภาครัฐในการก่อตั้งโครงการอาสาสมัครแห่งชาติ เพื่อสร้างโครงสร้างที่ช่วยเหลือและรักษาความเป็นจิตอาสาท้องถิ่นในประเทศต่างๆ อาสาสมัครสามารถสร้างความเคลื่อนไหวเพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืนโดยการสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรพัฒนาในอินเทอร์เน็ตผ่านบริการอาสาสมัครออนไลน์ เก็บถาวร 2016-05-23 ที่ Portuguese Web Archive 

ความสนใจหลักของวันอาสาสมัครสากลปี 2014 (IVD 2014) ไม่ได้เพียงเพื่อเฉลิมฉลองจิตอาสาในทุกมุมมองเท่านั้น แต่ยังเป็นการยกย่องเหล่าผู้คนที่ร่วมกันสร้างความแตกต่างทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก IVD 2014 เน้นไปที่การร่วมมือกันของอาสาสมัครในการเชิญชวนผู้คนจากรากหญ้าในกระบวนการตัดสินใจ เป็นการสร้างพื้นที่สำหรับการเข้าร่วมซึ่งนำสู่ การปกครองที่แข็งแกร่งมากขึ้น การทำงานร่วมกันของสังคม สันติภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน[1]

"ก่อตั้งบนค่านิยมของความสามัคคีและการเชื่อใจซึ่งกันและกัน จิตอาสาอยู่เหนือข้อจำกัดทางวัฒนธรรม ภาษา และภูมิศาสตร์ อาสาสมัครต่างมีเป้าหมายเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งตอบแทนทางวัตถุ"

ข้อความจากเลขาธิการสหประชาชาติ พัน กี-มุน สำหรับวันอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์และสังคม  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ค.ศ. 2012

ประวัติ[แก้]

วันอาสาสมัครสากลเป็นโอกาสสำหรับอาสาสมัคร ชุมชน และองค์กรเพื่อเผยแพร่สิ่งที่ตนได้ทำเพื่อการพัฒนาในระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วันอาสาสมัครสากลเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้คนและองค์กรอาสาสมัคร ทำงานร่วมกับภาครัฐ สถาบันไม่แสวงหาผลกำไร ภาควิชาการ และภาคเอกชน

ความสนใจบนความร่วมมือและการพัฒนา  [แก้]

ในแต่ละปี วันอาสาสมัครสากลถูกใช้อย่างมีกลยุทธ์ หลายประเทศให้ความสนใจกับสิ่งที่อาสาสมัครทำ เพื่อบรรลุป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ เป้าหมายภายใต้ระยะเวลาในการต่อสู้กับความยากจน ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ การไม่รู้หนังสือ การทำลายธรรมชาติ และการเหยียดเพศหญิง 

โดยปกติ องค์กรของวันอาสาสมัครสากลเกิดขค้นจากการร่วมมือกันระหว่าง ระบบสหประชาชาติ รัฐบาล องค์กรอาสาสมัคร และผู้คนที่ให้คำมั่นสัญญา ตัวแทนจากสื่อ หรือด้านวิชาการ มูลนิธิ ภาคเอกชน กลุ่มผู้เชื่อถือ และองค์กรทางกีฬาและสันทนาการมักมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน

ปณิธาน[แก้]

สมัชชาใหญ่เชิญชวนรัฐบาลให้เฝ้าดูนอาสาสมัครสากลเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี (ปณิธาน 40/212 ของ 17 ธันวาคม ค.ศ. 1985) และกระตุ้นให้รัฐบาลทำการเพิ่มความตระหนักถึงความสำคัญของบริการจิตอาสา รวมไปถึงกระตุ้นให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเริ่มเดินเข้าสู้การให้บริการโดยการอาสาทั้งในประเทศของตนเอง และต่างประเทศ

รางวัลการอาสาออนไลน์[แก้]

รางวัลการอาสาออนไลน์ (UNV Online Volunteering service)[2] เชื่อมต่อองค์กรที่ช่วยกันพัฒนากับอาสาสมัครออนไลน์ที่สามารถให้บริการและคำแนะนำผ่านอินเทอร์เน็ตโดยตรง ทุกๆ ปี UNV มีอาสาสมัครออนไลน์กว่า 11,000 คนเข้าร่วม และทำงานอาสาออนไลน์มากกว่า 17,000 งาน โดยมี 60% ของจำนวนอาสาสมัครทั้งหมดมาจากประเทศกำลังพัฒนา ทุกๆ ปี UNV ประกาศผู้ชนะของ UNV รางวัลการอาสาออนไลน์ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน และทำการเปิดโหวดสำหรับโครงการที่เป็นที่ชื่นชอบของมหาชน  

อ้างอิง[แก้]

  1. http://www.volunteeractioncounts.org/en/
  2. "About the UNV Online Volunteering service". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-12. สืบค้นเมื่อ 2016-04-25.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]