วันสากลรำลึกฮอโลคอสต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันสากลรำลึกฮอโลคอสต์
เหตุการณ์รำลึกฮอโลคอสต์ที่สวีเดน
จัดขึ้นโดย สหประชาชาติ
ประเภทประวัติศาสตร์
ความสำคัญการรำลึกถึงฮอโลคอสต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
วันที่27 มกราคม
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 2005

วันสากลรำลึกฮอโลคอสต์ (อังกฤษ: International Holocaust Remembrance Day) ตรงกับวันที่ 27 มกราคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นการรำลึกถึงฮอโลคอสต์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง