วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
จัดขึ้นโดย สหประชาชาติ
ประเภทตระหนัก
ความสำคัญเพื่อปลูกฝังความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
วันที่26 เมษายน
ความถี่ทุกปี
ครั้งแรกค.ศ. 2000

วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก (อังกฤษ: World Intellectual Property Day) ตรงกับวันที่ 26 เมษายนของทุกปี[1] โดยเป็นวันที่จัดตั้งองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก ซึ่งมีฐานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2513 ต่อมาประเทศสมาชิกมีความเห็นตรงกันว่า เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่สำคัญ แต่ทว่าประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมไปถึงเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้มีการกำหนดวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2543 เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วโลกตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา[1]

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 WIPO web site, World Intellectual Property Day – 26 April. Consulted on 20 April 2011.