ข้ามไปเนื้อหา

วงศ์ย่อยนกเดินดง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วงศ์ย่อยนกเดินดง
นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius) ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดเป็นนกชนิดหนึ่งในวงศ์ย่อยนี้ที่พบได้่ในประเทศไทย
การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์
อาณาจักร: Animalia
ไฟลัม: Chordata
ชั้น: Aves
อันดับ: Passeriformes
วงศ์: Muscicapidae
วงศ์ย่อย: Saxicolinae
สกุล
ประมาณ 30 สกุล

วงศ์ย่อยนกเดินดง (อังกฤษ: Chat & Thrush) เป็นวงศ์ย่อยของนกเกาะคอน ในวงศ์นกจับแมลงและนกเขน (Muscicapidae) ใช้ชื่อวงศ์ว่า Saxicolinae (เดิมเคยถูกอยู่ในวงศ์ Turdidae หรือ Turdinae)

เป็นนกที่มีขนาดเล็กมากจนถึงขนาดเล็ก (13-30 เซนติเมตร) ขอบปลายจะงอยปากเปนรอยบากเล็กนอย รูจมูกเปนรูปไขและมักไมมีขนปกคลุม มุมปากมีขนแข็ง หางสั้นกวาปกแตบางชนิดยาวเทากัน แขงยาวและแข็งแรง นิ้วในเปนอิสระ นิ้วนอกและนิ้วกลางเชื่อมติดกันเล็กนอย ที่บริเวณโคนนิ้ว อาหารไดแก แมลง, สัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็ก, สัตวเลื้อยคลาน และผลไม บางชนิดลงมาหาอาหารตามพื้นดิน ทํารังเปนรูปถวย โดยใชกิ่งไม ใบไมและใบหญาเปนวัสดุ สวนใหญจะทํารังตามงามไม ลูกนกแรกเกิดชวยเหลือตัวเองไมไดเลย ไมมีขนดาวนปกคลุมตัว ยังไมลืมตาและขาไมแข็งแรง ในระยะแรกพอแมยังตองกกและหาอาหารมาปอนให

นกในวงศ์นี้แบ่งออกได้ทั้งสิ้นประมาณ 30 สกุล [1] [2] [3]

สกุล[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. Del Hoyo, J.; Elliot, A. & Christie D. (editors). (2006). Handbook of the Birds of the World. Volume 11: Old World Flycatchers to Old World Warblers. Lynx Edicions. ISBN 84-96553-06-X.
  2. "Old World Flycatchers Muscicapidae". artfullbirds.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-07-07. สืบค้นเมื่อ June 3, 2010.
  3. Perrins, C. (1991). Forshaw, Joseph (บ.ก.). Encyclopaedia of Animals: Birds. London: Merehurst Press. pp. 194–195. ISBN 1-85391-186-0.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]