ลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กลไกของ lipid peroxidation

กระบวนการ ลิพิดเปอร์ออกซิเดชัน (อังกฤษ: lipid peroxidation) เป็นการเสื่อมสภาพของลิพิดเพราะกระบวนการออกซิเดชัน ที่อนุมูลอิสระ "ขโมย" อิเล็กตรอนจากลิพิดของเยื่อหุ้มเซลล์แล้วทำให้เซลล์เสียหาย เกิดบ่อยที่สุดกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่หลายคู่ (PUFA) เพราะพันธะคู่มีสะพาน methylene (-CH2-) ในระหว่างที่มีอะตอมไฮโดรเจนซึ่งไวปฏิกิริยามาก กระบวนการนี้มีสามขั้นตอนเหมือนกับปฏิกิริยาอนุมูลอิสระอื่น ๆ คือ ระยะเริ่มต้น (initiation) ระยะแพร่กระจาย (propagation) และยุติ (termination) ผลผลิตของปฏิกิริยานี้ เรียกว่า ลิพิดเปอร์ออกไซด์ (lipid peroxide) หรือ lipid oxidation product (LOP)