รูปอักขระ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในการเรียงพิมพ์ รูปอักขระ (อังกฤษ: glyph) เป็นสัญลักษณ์อย่างง่ายในชุดสัญลักษณ์หนึ่งที่ใช้แทนอักขระที่อ่านได้เพื่อเหตุผลเกี่ยวกับการเขียน รูปอักขระถูกพิจารณาว่าเป็นสัญลักษณ์เฉพาะซึ่งประกอบเป็นคำโดยการสะกดหรือความหมายเฉพาะของสิ่งที่เขียน โดยขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางด้านสังคมและวัฒนธรรมด้วย