รุก, รับ และ โบท

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
จากรูปภาพผู้ชายฝั่งซ้ายจะเป็นฝ่ายรับและผู้ชายฝั่งขวาจะเป็นฝ่ายรุก

ในการนิยามเพศสภาพของมนุษย์ รุก, รับ และ โบท คือ ลักษณะท่วงท่าการร่วมเพศ หรือกิจกรรมทางเพศของมนุษย์โดยเฉพาะระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย โดย รุก จะเป็นคำนิยามที่ใช้กับผู้ที่เป็นฝ่ายสอดใส่ ขณะที่ รับ จะเป็นคำนิยามที่ใช้กับผู้ถูกสอดใส่ และ โบท คือคำนิยามที่ใช้กับผู้ที่มีความพึงพอใจกับบทบาททั้ง 2 อย่าง คำนิยามเหล่านี้อาจจะเป็นคำนิยามในการระบุตัวตนของแต่ละคนตามรสนิยมและความชอบ โดยในวงกว้างในการนิยามอาจจะแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ทางเพศ และบทบาททางสังคมด้วย[1]

รุก[แก้]

ภาพประกอบของชายสองคนที่มีเพศสัมพันธ์ในตำแหน่งคาวบอย

รุก หรือ ท็อป (อังกฤษ: Top) ส่วนใหญ่การนิยามคำว่า รุก หรือ ท็อป นั้นจะใช้กับผู้ที่ทำการสอดใส่ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งขณะที่กำลังทำกิจกรรมทางเพศ สำหรับกิจกรรมทางเพศระหว่างผู้ชายกับผู้ชายนั้น รุกหรือท็อปมักใช้กับผู้ชายที่ใช้อวัยวะเพศในการสอดใส่เข้าไปในรูทวารหนักของอีกฝ่ายหนึ่ง[1] สำหรับคำว่า ท็อปนั้นยังสามารถที่จะนิยามได้ถึงผู้ที่มีบทบาทที่เหนือกว่าทั้งในความสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศแต่การนิยามดังกล่าวนั้นก็ไม่สามารถตัดสินว่าผู้นั้นจะเป็น รุก หรือ ท็อป ได้

คำว่า รุก หรือ ท็อป (Top) นั้นยังสามารถใช้ได้ในอีกหลากหลายบริบทด้วยกัน อาทิ โบทรุก หรือ Versatile Top จะหมายถึง ผู้ที่มีรสนิยมชอบสอดใส่แต่สามารถถูกสอดใส่ได้เป็นบางครั้ง[2] ขณะที่คำว่า Total Top จะหมายถึงผู้ที่มีรสนิยมชอบสอดใส่อย่างเดียวเท่านั้น[3] ส่วน Power Top จะหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญในการทำกิจกรรมทางเพศแบบสอดใส่ และService Top จะหมายถึงผู้ที่สอดใส่แต่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้ที่ถูกสอดใส่[4]

Trevor Hart บุคลากรจากสถาบัน the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ได้ทำการศึกษาออกมาว่าผู้ที่เป็นฝ่าย รุก หรือ ท็อป มักจะเป็นฝ่ายที่สอดใส่ในกิจกรรมทางเพศอย่างอื่นที่นอกจากการร่วมเพศทางทวารหนักด้วยทั้งการร่วมเพศทางปากหรือการช่วยเหลือตัวเองกับเซ็กซ์ทอย[5]

รับ[แก้]

รับ หรือ บอททอม (อังกฤษ: Bottom) สำหรับการนิยามคำว่า รับ หรือ บอททอม นั้นส่วนใหญ่จะใช้กับผู้ที่ถูกสอดใส่โดยอีกฝ่ายหนึ่งขณะที่กำลังทำกิจกรรมทางเพศ สำหรับกิจกรรมทางเพศระหว่างผู้ชายกับผู้ชายนั้น รับหรือบอททอมมักใช้กับผู้ชายที่ถูกอวัยวะเพศชายสอดใส่เข้าไปในรูทวารหนักของตนเองขณะที่กำลังมีกิจกรรม[1] นอกจากนี้คำว่า บอททอมนั้นสามารถนิยามความสัมพันธ์หรือกิจกรรมทางเพศในรูปแบบของผู้ที่อยู่ภายใต้อำนาจของอีกฝ่าย แต่ทั้งนี่การนิยามรูปแบบนี้ก็ไม่สามารถตัดสินว่าผู้นั้นจะเป็น รับ หรือ บอททอม ได้อีกเช่นกัน

ในส่วนของคำว่า รับ หรือ บอททอม (Bottom) นั้นยังสามารถใช้ได้ในบริบทอื่นๆด้วยอีกเช่นกัน อาทิ โบทรับ หรือ Versatile Bottom จะหมายถึง ผู้ที่มีรสนิยมชอบถูกสอดใส่แต่สามารถสอดใส่ได้เป็นบางครั้ง[6] หรือคำว่า Total Bottom จะหมายถึงผู้ที่มีรสนิยมชอบถูกสอดใส่เพียงอย่างเดียว ขณะที่ Power Bottom จะหมายถึงผู้ที่ชื่นชอบการถูกสอดใส่เป็นอย่างมาก จากบริบทการเป็นผู้รับนั้นนอกจากเรื่องการร่วมเพศทางทวารหนักนั้นในบางครั้งคำว่า รับ หรือ บอททอม ยังอาจจะหมายถึงผู้ที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งเลียทวารหนักของตนเอง หรือ ผู้ที่อมอวัยวะเพศชายให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง

โบท[แก้]

โบท หรือ เวอร์ซาไทล์ (อังกฤษ: Versatile) หมายถึงผู้ที่มีรสนิยมชอบเป็นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับ หรือผู้ที่ชอบเป็นฝ่ายมีอำนาจหรืออยู่ภายใต้อำนาจในระหว่างการมีกิจกรรมทางเพศ[1][7][8] การร่วมเพศแบบฟลิป-ฟลอป (อังกฤษ: Flip-Flop) หรือ ฟลิปฟัก (อังกฤษ: Flipfuck) คือคำนิยามการเปลี่ยนตำแหน่งของการร่วมเพศทางทวารหนักระหว่างผู้ชายกับผู้ชายด้วยกัน โดยทั้งสองฝ่ายจะเป็นทั้งฝ่ายสอดใส่และฝ่ายถูกสอดใส่[9]

ในบางกลุ่มความคิดการมีสัมพันธ์ในลักษณะ โบท หรือ เวอร์ซาไทล์ ถือเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่แท้จริง[10] เพราะการร่วมเพศไม่ได้จำกัดอยู่แค่ทวารหนัก, ปาก หรืออวัยวะเพศ เท่านั้น แต่การร่วมเพศแบบ โบท หรือ เวอร์ซาไทล์ มันยังแสดงให้เห็นถึงหน้าที่และความใส่ใจบนเรือนร่างของกันและกันในความสัมพันธ์ด้วย[11]

จากการศึกษาพบว่าชายรักร่วมเพศที่ใช้ชีวิตแบบ โบท หรือ เวอร์ซาไทล์ จะค่อนข้างเปิดรับสิ่งใหม่ และไม่ชอบการถูก นิยามตัวตน, การเหมารวม หรือ การวางนัยทั่วไป ซึ่งจะมีความแตกต่างจากความสัมพันธ์แบบรักต่างเพศซึ่งมีรูปแบบความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะชัดเจนและสามารถคาดเดาได้ว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายใด[1] ในการนิยามตัวตนของผู้ชายที่ต้องการจะมีกิจกรรมทางเพศกับผู้ชายนั้นบางส่วนมักจะนิยามตัวตนว่า โบทรุก หรือ โบทรับ เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงอีกฝ่ายหนึ่งได้ง่ายขึ้น

และจากผลการวิจัยของประเทศออสเตรียในปี ค.ศ.2009 นั้นพบว่านักแสดงที่ทำงานในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ลามกเกย์ จากการสำรวจนักแสดงชายทั้งหมด 5,556 คน พบว่าโดยส่วนใหญ่นักแสดงชายจะเคยแสดงทั้งบทบาทรุกและรับในร้อยละ 82.4 ขณะที่นักแสดงชายที่เคยแสดงเพียงแค่บทบาทรุกเท่านั้นจะมีอยู่ที่ร้อยละ 10.8 ส่วนนักแสดงชายที่เคยแสดงเพียงแค่บทบาทรับเท่านั้นจะมีอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ซึ่งการแสดงให้เห็นว่าในวงการภาพยนตร์ลามกเกย์มักจะนำเสนอผู้ชายทั้งในรูปแบบของผู้ที่เป็นทั้งฝ่ายรุกและฝ่ายรับในตัวนักแสดงหนึ่งคน[12]

ในทางสถิติ[แก้]

จากการสำรวจทั้งหมดยังไม่มีงานวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ชิ้นใดบ่งชี้ถึงตัวเลขอย่างแน่นอนว่าชายรักร่วมเพศทั้งเกย์ และ ไบเซ็กชวล มีรสนิยมทางเพศในรูปแบบใด แต่จากการสำรวจ 55,464โปรไฟล์ ของเว็บไซต์เกย์ดอทคอมในสหรัฐพบว่าโดยส่วนใหญ่ร้อยละ 41.62 จะนิยามตนเองว่าเป็นโบท ขณะที่ร้อยละ 31.92 จะนิยามตนเองว่าเป็นรับ และร้อยละ 26.46 จะนิยามตนเองว่าเป็นรุก แต่ก็มีบางรัฐที่สถิติมีจำนวนที่แตกต่างจากสถิติร่วมทั้งหมด อาทิ ในรัฐไวโอมิงจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดพบว่า ร้อยละ 44 นิยามตนเองว่าเป็นรับ ขณะที่ ร้อยละ 40 นิยามตนเองว่าเป็นโบท และร้อยละ 16 นิยามตนเองว่าเป็นรุก เป็นต้น[13]

อ้างอิง[แก้]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Steven Gregory Underwood (2003). Gay men and anal eroticism: tops, bottoms, and versatiles. Psychology Press. ISBN 1-56023-375-3. สืบค้นเมื่อ 2011-12-02.
 2. Versatile Top. Gaylife.about.com (2012-01-01). Retrieved on 2012-01-09.
 3. Gremore, Graham (4 May 2015). "What Do You Do When Your Total Top Boyfriend Refuses To Bottom?". Queerty. สืบค้นเมื่อ 24 July 2015.
 4. Rodriguez, Carissa (13 May 2015). "It's Symptomatic". Document Journal. สืบค้นเมื่อ September 5, 2015.
 5. Bering, Jesse. "Top Scientists Get to the Bottom of Gay Male Sex Role Preferences". Scientific American. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2011-03-19. สืบค้นเมื่อ 2011-01-20.
 6. Versatile Bottom. Gaylife.about.com (2012-01-01). Retrieved on 2012-01-09.
 7. Goodreau, SM; Peinado, J; Goicochea, P; Vergara, J; Ojeda, N; Casapia, M; Ortiz, A; Zamalloa, V; และคณะ (2007). "Role versatility among men who have sex with men in urban Peru". Journal of Sex Research. 44 (3): 233–9. doi:10.1080/00224490701443676. PMID 17879166. S2CID 13334957. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2013-10-20. สืบค้นเมื่อ 2021-10-07.
 8. "Männer, die sowohl passiven als auch aktiven Analsex praktizieren, nennt man versatile." Georg Pfau, Präventionsmedizin für den Mann, Linz 2009
 9. Michael D. Smith, David W. Seal; Seal (2008). "Motivational Influences on the Safer Sex Behavior of Agency-based Male Sex Workers". Archives of Sexual Behavior. 37 (5): 845–53. doi:10.1007/s10508-008-9341-1. PMC 5454495. PMID 18288599.
 10. Levine, Martin P.; Kimmel, Michael S. (1998). Gay Macho: The Life and Death of the homosexual Clone. New York: New York University Press.
 11. Jay, Karla; Young, Allen (1979). The gay report: Lesbians and gay men speak out about sexual experiences and lifestyles. New York: Summit. ISBN 0-671-40013-4.
 12. Michelides, Christian: Männlichkeitskonstruktionen der Pornografie zur Jahrtausendwende, Wien 2009
 13. Best states for tops, bottoms, versatiles เก็บถาวร 2017-10-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Straightacting.com. Retrieved on 2012-01-09.