รุกขกรรม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
รุกขกร กำลังตรวจต้นเฮมลอคญี่ปุ่นที่สวนรุกขชาติ Hoyt Arboretum เมืองปอร์ทแลนด์ รัฐออริกอน
รุกขกร กำลังใช้เลื่อยยนต์ โค่นต้นยูคาลิปตัสในสวนสาธารณะเมืองคาลลิสตา วิคทอเรีย

รุกขกรรม (เสียงอ่านภาษาอังกฤษ: /ˈɑrbərɨkʌltʃər/) คือวิชาชีพว่าด้วยการปลูกและจัดการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ (trees) ในงานภูมิทัศน์ ซึ่งรวมถึงการศึกษาการเจริญเติบโตและการตอบสนองต่อการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์เทคนิคเชิงวัฒนธรรมอันได้แก่การคัดเลือก การปลูก การดูแล การทำศัลยกรรมและการตัดโค่น

จุดเน้นของงานรุกขกรรมได้แก่ต้นไม้ที่ให้ความประเทืองใจ (amenity trees) ซึ่งต้นไม้เหล่านี้จะได้รับการดูแลเพื่องานภูมิทัศน์สำหรับมนุษย์เป็นหลัก ปกติต้นไม้ประเทืองใจต่างๆ ดังกล่าวจะอยู่ตามอุทยาน สวน สวนสาธารณะ หรือในบริเวณชุมชน งานรุกขกรรมเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของต้นไม้ การควบคุมโรคและแมลง การจัดการเกี่ยวกับอันตรายและการพิจารณาในด้านสุนทรียภาพ ต้นไม้เอื้อประโยชน์ให้มนุษย์ทั้งทางด้านมรดกทางวัฒนธรรมและมรดกทางธรรมชาตินอกเหนือไปจากการให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากใช้เนื้อไม้ ด้วยเหตุนี้ วิชารุกขกรรมจึงต้องมีความแตกต่างจากวิชาการป่าไม้ซึ่งเน้นการผลิตเนื้อไม้เชิงพาณิชย์และผลผลิตจากป่าหรือการทำป่าปลูก


ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  • Harris, Richard W. (1983). Arboriculture: Care of Trees, Shrubs, and Vines in the Landscape. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. pp. 2–3. ISBN 0-13-043935-5.
  • "arboriculture". Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, Eleventh Edition. Merriam-Webster.
  • "arboriculture". Encyclopædia Britannica Online. 2007.
  • "arboriculture". The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition Online. Houghton Mifflin Company. 2000.