ข้ามไปเนื้อหา

รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์มาดากัสการ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อาณาจักรเมรีมันจากาและอาราโซรา[แก้]

ราชวงศ์เมรีนา[แก้]

พระนาม ประสูติ/ชาติตระกูล เสกสมรส เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง สิ้นพระชนม์ คู่อภิเษกสมรส
สมเด็จพระราชินีรามฟามาราเซรี ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1520 ไม่ปรากฏ สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามมพันดราเมนิทราแห่งเมรีมันจากา
อันเดรียมานาลิมานจากา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1520 ค.ศ. 1530 ไม่ปรากฏ สมเด็จพระราชินีนาถรานจิตาแห่งเมรีมันจากา
รามานาลิมานจากา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1530 ค.ศ. 1530 ค.ศ. 1530 สมเด็จพระราชินีนาถราฟอไฮแห่งอาราโซรา
มาเนโลเบ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1530 ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราโซโลเบ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1540 ค.ศ. 1575 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียนมาเนโลแห่งอาราโซรา

อาณาจักรไอเมรีนา[แก้]

ราชวงศ์เมรีนา[แก้]

พระนาม ประสูติ/ชาติตระกูล เสกสมรส เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง สิ้นพระชนม์ คู่อภิเษกสมรส
สมเด็จพระราชินีราโฟทสิโตไฮนา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1575 ค.ศ. 1612 ค.ศ. 1883 พระเจ้าราลามโบแห่งไอเมรีนา
สมเด็จพระราชินีรัทสิโตฮีนีนา ไม่ปรากฏ อภิเษกสมรสที่อัมโบไฮดราไบบี ค.ศ. 1612
สมเด็จพระราชินีราโฟสิรามาโรฮาวินา ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1576 ค.ศ. 1576 ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราโฟซินดินดรา ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1576 ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราวาติโฟ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1612 ค.ศ. 1612 ค.ศ. 1630 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียนจากาแห่งไอเมรีนา
สมเด็จพระราชินีราโวโลนทสิมิโตวี บุตรสาวของซาฟินาพิเดรียนรานันดรา อภิเษกสมรสที่กรุงอันตานานารีโว ค.ศ. 1630 ค.ศ. 1650 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียนทสิตากาทรานเดรียนาแห่งไอเมรีนา
สมเด็จพระราชินีราโฟโรอาริโว ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราตอมโปอิมบาโฮอากา ตระกูลอัมโบฮิมาลาซา ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1650 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียนทสิมิโตเวียมินานเดรียนเดไฮบีแห่งไอเมรีนา
สมเด็จพระราชินีรามาฮาโฟโลอาริโว พระราชนัดดาในพระเจ้าอันเดรียนจากา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราฟาราวารัมปานัมโบนิทานีวี พระธิดาในเจ้าอันเดรียตอมโปโคอินดรินดาแห่งอัมโบฮิมาลาซา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราโวโลโลนสิมิโตวี ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียนจากา ราซากัทซิตาคาทานเดรียนา
สมเด็จพระราชินีราโฟโลอาริโว ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราตอมโปอินดราโออันเดรียนา พระธิดาในเจ้าชายราฟานอมปอมบาโฮอากา ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1675 ค.ศ. 1710 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียมาซินาวาโลนา
สมเด็จพระราชินีรัมปานัมโบนิทานี ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1710 ค.ศ. 1730 ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียนทสิมิโตเวียนานเดรียนดาซากา
สมเด็จพระราชินีราโวโลลอนดราลามโบ พระธิดาในเจ้าหญิงราโวโลลอนดราลามโบที่ 1 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีราซอเฮอรีมานานิทารี พระธิดาในอันเดรียมเปโน รันเดรียมโบลานามโบ เจ้าชายแห่งนาเมฮานา ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1730 ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียมเบโลมาสินา
สมเด็จพระราชินีเรนิโบโดนิเมรีนา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ
สมเด็จพระราชินีรานาวาลอนดราจากา ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ ไม่ปรากฏ พระเจ้าอันเดรียนจาฟี

ราชอาณาจักรมาดากัสการ์[แก้]

ราชวงศ์เมรีนา[แก้]

หลังค.ศ. 1868 นายกรัฐมนตรีแห่งมาดากัสการ์จะอยู่ในฐานะสมเด็จพระราชสวามีของมาดากัสการ์ร่วมด้วย

พระฉายาลักษณ์ พระนาม ประสูติ เสกสมรส เริ่มดำรงตำแหน่ง พ้นจากตำแหน่ง สิ้นพระชนม์ คู่อภิเษกสมรส
สมเด็จพระราชินีรามโบลามาโซอันโดร ค.ศ. 1767 ค.ศ. 1780 ค.ศ. 1787 ค.ศ. 1810 ค.ศ. 1828 สมเด็จพระเจ้าอันเดรียนนามโบอินีเมรีนาแห่งมาดากัสการ์
สมเด็จพระราชินีรามาโว ค.ศ. 1778 ค.ศ. 1810 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1828 16 สิงหาคม ค.ศ. 1861 สมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์
อันเดรียนมิฮาจา ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1828 ค.ศ. 1831 สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 1 แห่งมาดากัสการ์
ไรนิฮาโร ไม่ปรากฏ ค.ศ. 1833 18 ตุลาคม ค.ศ. 1852
ไรนิโจฮารี ค.ศ. 1783 ค.ศ. 1852 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1863 ค.ศ. 1881
สมเด็จพระราชินีราโบโดซานากันเดรียนา ค.ศ. 1814 ค.ศ. 1847 16 สิงหาคม ค.ศ. 1861 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1863 1 เมษายน ค.ศ. 1868 สมเด็จพระเจ้าราดามาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์
สมเด็จพระราชินีราโมมา ค.ศ. 1829 ค.ศ. 1845 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1883
ไรนิโวนินาฮิทรินิโอนี ค.ศ. 1824 กันยายน ค.ศ. 1863 14 กรกฎาคม ค.ศ. 1864 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1868 สมเด็จพระราชินีนาถราซอเฮอรินาแห่งมาดากัสการ์
ไรนิไลอาริโวนี 30 มกราคม ค.ศ. 1828 ค.ศ. 1864 1 เมษายน ค.ศ. 1868 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1896
21 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1869 13 กรกฎาคม ค.ศ. 1883 สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 2 แห่งมาดากัสการ์
30 กรกฎาคม ค.ศ. 1883 14 ตุลาคม ค.ศ. 1895 สมเด็จพระราชินีนาถรานาวาโลนาที่ 3 แห่งมาดากัสการ์

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]